Likt Danmark vägrar Finland att dalta med unga grovt kriminella, så som sker med ungdomsrabatter i Sverige. På fredagen kom dom mot tre 16-åringar som misshandlat en jämnårig till döds – de fick mellan 8 och 10 års fängelse.

Helsingfors tingsrätt gav på fredagen sin dom i ett i Finland uppmärksammat mordfall i stadsdelen Forsby. Tre 16-åringar rånade och misshandlade en jämnårig till döds i december förra året.

Både mördarnas unga ålder och deras brutalitet har väckt förskräckelse i det finska samhället.

Men till skillnad från i Sverige fungerar rättsväsendet i samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Dessa 16-åringar kommer inte undan med placering på ungdomshem med svaga, daltande socionomer, så som det hade blivit om mordet skett i Sverige. Nej de tre får 8, 9 respektive 10 års fängelse, rapporterar Hufvudstadsbladet.

Unga ska ha hårda straff

En anledning till att våldet på gator och torg eskalerar i Sverige är att de flesta som begår våldsbrott har just släppts ut från ett tidigare kort straff för annat våldsbrott. Exempelvis var den tonåring som sköt ihjäl en uniformerad polis i Biskopsgården i Göteborg nyligen dömd för mordförsök på spårvagn, men var ändå ute på gatorna och kunde begå nya grova brott.

Hade polismördaren begått mordförsöket på spårvagn i Danmark eller Finland hade han inte varit ute och därmed inte kunnat skjuta ihjäl polismannen.

Svensk politik är naiv på gränsen till kriminell, ja, gränsen är nog faktiskt överskriden.

Avskaffa alla rabatter

Ett första beslut för en ny regering måste vara att upphäva alla rabatter som kriminella tilldelas enligt den vänsterdoktrin inom kriminologin som styrt kriminalpolitiken i årtionden. Och som anser att unga våldsbrottslingar egentligen själva är de främsta offren och ska tilldelas minimala påföljder.

Den vänsterpolitiken leder till att våldet i samhället ökar dramatiskt, särskilt med stor invandring från mer våldsbenägna regioner i världen.

Här måste Sverige lära av grannländerna.

Danmark dömde två 17-åringar från Rinkeby till 16 års fängelse i somras. Finland har i fredags dömt tre 16-åringar till 8-10 års fängelse. Naturligtvis ska Sverige också döma ut långa fängelsestraff för unga grovt kriminella.

Det är nämligen det som identifierar en civilisation som värnar tryggheten för sin befolkning. Att inte döma långa fängelsestraff för unga är att be om anarki och eskalerande våldsnivå.

Det vet alla. Utom nuvarande svenska regering.