Hur många gånger kan ett förslag återupprepas utan något händer? Justitieminister Morgan Johansson höll idag pressträff om att han nu ska slopa ungdomsrabatten. Igen. Detta sades också i december 2018, utan att något hänt. Det är något bisarrt över en minister som muntligt säger att han ska vidta åtgärder men aldrig gör det.

Den som tittar i riksdagsarkivet ser att ett parti har föreslagit slopad ungdomsrabatt vid straffutmätning i tio år. Men alla partier röstade under riksdagsåret 2010/11 emot SD:s förslag om att slopa denna rabatt.

Under sommaren blev frågan het i debatten sedan den 17-åring som sköt ihjäl en polis i Biskopsgården 30 juni visade sig vara på fri fot efter att ha dömts för mordförsök, just på grund av att ungdomar får mycket korta straff.

Alliansen avskaffar inte ungdomsrabatten

Bristen på agerande beror inte på att förslag saknats. I riksdagsdebatt 24 januari 2013 tar Richard Jomshof (SD) upp straffskärpningar med den moderate justitieministern Beatrice Ask.

”Alliansen har sedan vårt inträde i riksdagen kategoriskt röstat emot Sverigedemokraternas förslag i dessa frågor [avskaffad ungdomsrabatt för gärningsmän i åldern 18–21 år och slopande av tvåtredjedelsfrigivningen för återfallsförbrytare]. Man har raljerat, och man har tagit avstånd.”

Jomshof konstaterar sedan att en moderat arbetsgrupp då, hösten 2012, plötsligt lagt förslag om straffskärpning. ”Jag skulle vilja fråga justitieministern hur hon ser på den samsyn som Moderaterna uppenbarligen har med Sverigedemokraterna i dessa båda frågor. Jag undrar också hur hon ser på det faktum att Moderaterna nu lägger fram förslag som man tidigare har valt att gå emot inte en utan tre gånger.”

Justitieminister Beatrice Ask svarar: ”Det finns en orimlighet i att vi gör skillnad och ger en ordentlig rabatt för den som är 19 år i förhållande till den som är 22 år. Det skapar orimligheter.”

Jomshof replikerar att avskaffande av ungdomsrabatten är en oerhört viktig straffrättsligt förslag. ”Det är precis den sortens rejäla krafttag mot brottsligheten som vi förordar och efterlyser. Vi välkomnar naturligtvis att det nu finns fler, i det här fallet Moderaterna, som uppenbarligen delar vår syn i dessa frågor.”

När statsminister Fredrik Reinfeldt (M) 11 april 2013 fick fråga i riksdagen om hur han ser på ungdomsrabatterna för unga lagöverträdare, svarade han: ”Regeringen har inte uttryckt någon uppfattning om detta”.

Socialdemokraterna har inte avskaffat ungdomsrabatten

Sedan 2014 innehar Morgan Johansson (S) posten som justitieminister. Vid flera tillfällen har han framfört budskap om att ungdomsrabatten ska slopas, att man jobbar med det. Men under de sju år han haft makten har inte något avskaffande av ungdomsrabatten genomförts. Ingen verkstad från Morgan Johansson, bara prat.

Idag kommer så ytterligare ett utspel från Morgan Johansson om att ungdomsrabatten ska slopas.

Regeringen ska gå vidare med förslaget om slopad straffrabatt för unga, rapporterar TT.

– Ett av argumenten är att vi sett en utveckling på senare år där människor i de här åldersgrupperna kan vara indragna i betydligt grövre brott än vad man sett tidigare, säger justitieminister Morgan Johansson på en pressträff.

Nu ska han föreslå att ungdomsreduktionen vid utdömande av straff tas bort för alla brott som har minimistraff på minst ett års fängelse.

Många liv hade kunnat räddas

Det är på tiden att riksdag och regering nu – tio år försent – slutar pladdra strunt och genomför lagändringarna.

De gamla partierna har synnerligen svårt att vidta begränsande åtgärder som inskränker friheten för våldsverkare. De har inte tagit in konsekvenserna av att låta våldsverkare löpa amok. Denna brottslingarnas frihet ger en starkt inskränkt frihet för de som inte begår brott.

Morgan Johansson säger nu – än en gång – att han ska slopa ungdomsrabatten så att inlåsning sker under längre tid. Det är en omvändelse under galgen. Han vill egentligen inte göra det, men risken att förlora väljare är för stor. Om justitieministern sett till att slopa rabatten för tio år sedan, när SD föreslog det, hade förmodligen polismordet i Biskopsgården inte kunnat hända.

För mig är detta ett exempel på att endast konservativa klarar av att hantera begreppet frihet. Det handlar om att balansera friheten mot tryggheten. De som missbrukar friheten måste straffas, annars hotas allas frihet. De sju gamla partierna är för all frihet, vilket i förlängningen leder till anarki. Och det är exakt dit vi är på väg med den politik som M- och S-ledda regeringar bedrivit under lång tid.

*

Se inslag i Riks: