Snart kommer partierna att lägga sina budgetförslag i riksdagen. Och Sverigedemokraterna avslöjar redan nu att man storsatsar på pensionärerna. Över 23 miljarder kronor kommer partiet att lägga på stärkta pensioner för alla i form av ”tusenlappen”.

Sverige har högst andel fattigpensionärer i Norden. Det är angeläget att höja pensionerna. Därför presenterar Sverigedemokraterna en pensionsreform som ska ge alla pensionärer 1.000 kr mer i månaden brutto. Eftersom beloppet är lika för alla betyder det att de med lägst pension får störst procentuell ökning.

I en rapport presenterar partiet i detalj hur det ska gå till. Kostnaden för höjningen är stor, över 23 miljarder kronor.

En förklaring till det höga beloppet är att de med låga pensioner kompenseras, så att deras bostadstillägg och garantipension inte minskar som en följd av den högre inkomstpensionen. Det har retat många äldre när politiker lovat högre pension, men när avin om utbetalning kommer visar det sig att den höjda pensionen kombineras med en sänkning av bostadstillägget som är nästan lika stor. Så mycket mer i plånboken har det inte blivit.

Skälet är att bostadstilläggets storlek minskar när inkomsten ökar. Det är detta Sverigedemokraterna i rapporten tar hänsyn till, och föreslår uppjustering av bostadstillägg och garantipension så att dessa inte minskar när inkomstpensionen höjs.

Innebörden av denna pensionsreform blir därmed att alla pensionärer får en tusenlapp mer i månaden, brutto. Det gäller såväl nuvarande pensionärer som framtida.

Detta förslag är nu något som Sverigedemokraterna kommer att lägga fram i sin budgetmotion. För att förverkligas krävs dock en del lagändringar och därför en regering som partiet har inflytande över.

*

För mer info, se inslag i Riks om pensionsförslaget: