Valdeltagandet i kyrkovalet sjönk till 17,5 procent. Politiska partier tappade, mest av alla Socialdemokraterna. SD förblir fjärde största grupp, tillsammans med annan grupp. Dessutom kom två nya nomineringsgrupper in.

Nomineringsgrupper kopplade till partier tappade över lag, samtidigt om valdeltagandet minskade. Socialdemokraterna får 70 mandat av 251 i kyrkomötet. Gruppen ”Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan” (POSK) ökade till 48 mandat. Centerpartiet tappade och fick 31 mandat. Sverigedemokraterna backade till 19 mandat. Det fick också ”Borgerligt alternativ” som står M nära.

15 partier i kyrkomötet

Två nya grupper kom in. Alternativ för Sverige (AfS) med 3 mandat och ”Himmel och Jord” med 1 mandat.

Totalt finns nu 15 nomineringsgrupper i kyrkomötet, enligt Svenska kyrkans röstsammanräkning.