Europaparlamentarikern Alice Bah Kuhnke (MP) vill att EU ska ta emot ännu fler migranter från Afghanistan. Här replikerar en annan europaparlamentariker, Charlie Weimers (SD) på det förslaget.

Alice Bah Kuhnke förespråkar massinvandring av afghaner till Europa (Sydsvenskan 16/9). Hon är till synes helt omedveten om Västeuropa och alldeles särskilt Sverige har överskridit sin integrationspotential och behöver ett andrum. Den kanske tydligaste illustrationen av integrationsskulden är Brottsförebyggande rådets rapport om invandrades överrepresentationen i brottsstatistiken och medias rapportering om att antalet som vårdas för skott- och knivskador har ökat med nästan 50 procent de senaste tio åren.

Kuhnke vill hålla gränserna öppna

Förslaget att EU ska utfärda humanitära visum och evakuera afganska kvinnor och barn till Europa är i Bah Kuhnkes värld bara en fråga om vilja. I vart fall är hon inte villigt att ärligt diskutera invandringens baksidor utan föredrar att sprida invektiv omkring sig. Enligt henne är EU-ledare som anser att det ohållbart med öppna gränser mot Mellanöstern och Nordafrika ’ryggradslösa’ och de parlamentariker som lärt sig läxan från migrationskrisen 2015 ’främlingsfientliga’.

Miljöpartister är oförmögna att se de långsiktiga konsekvenserna av deras politik. De vägrar acceptera skärpta asylregler eller villkorat bistånd och kräver en återgång till den gamla asyllagen, höjt bistånd, fler asylsökande, fler beviljade asylansökningar, fler kvotflyktingar, mindre bestämmanderätt för EU:s medlemsstater och omfördelning inom EU.

Experter varnar för kommande gatustrider i Sverige

Man bör nogsamt överväga konsekvenserna på samhällsnivå av en ohållbar invandring när en av Sveriges ledande experter på gängkriminalitet, Maria Wallin, bedömer att vi inom några år kommer att tvingas uppleva regelrätta gatustrider i Sverige. På motsvarande sätt har den franska underrättelsechefen Patrick Calvar och presidentkandidaten Xavier Bertrand – knappast mer höger än Ulf Kristersson – varnat för att den stora invandringen lett till en reell risk för inbördeskrig.

I sin artikel anger Bah Kuhnke inte några som helst begränsningar i vilka kvinnor och barn som skulle omfattas av evakuering. Eftersom hon även förespråkar generösa regler för anhöriginvandring skulle en stor del av Afghanistans 38 miljoner invånare omfattas av hennes erbjudande till att flytta till Europa. Alla ska hit – så enkelt är det.

Återvändandearbetet fungerar inte

Bah Kuhnke vill även att EU-kommissionen uppmanar medlemsländer att stoppa utvisningar till Afghanistan. Det är juridiskt omöjligt. Asylprövning och verkställighet är medlemsstaternas kompetens och EU-kommissionen har inte och ska inte ha denna befogenhet. Men Bah Kuhnke kan vara lugn. I en officiell rapport pekade EU:s revisionsrätt på att det för henne så förhatliga återvändandearbetet inte fungerar och att de flesta asylsökande som får avslag sällan rent faktiskt aldrig lämnar Europa.

Detta leder, föga förvånande, till ökat utanförskap och kriminalitet.

I sin strävan att rädda världen har Miljöpartiet alltid varit likgiltigt inför de konkreta samhällsproblem som deras politik ålägger befolkningen i deras vardag. Bah Kuhnke och andra förespråkare för en liberal invandringspolitik bör fråga sig när svenska medborgares pris för ’humanismen’ blir omänskligt högt.

Charlie Weimers
Europaparlamentariker (SD)