”Där det råder otrygghet på gator och torg råder det självklart också ett uselt klimat för företagande. Kriminaliteten slår direkt mot vårt välstånd och vår förmåga att finansiera välfärd, skola och infrastruktur”, varnar idag Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson.

Våldet slår mot hela samhället och näringslivet är inte förskonat. Tvärtom. Svenskt Näringslivs medlemmar utsätts för utpressning från kriminella ligor och det är deras affärer, restauranger och andra verksamheter som råkar illa ut när uppgörelserna inträffar mitt i våra bostadsområden. Medarbetare, kunder och gäster utsätts för risker.

I en debattartikel i Dagens Industri larmar han om otryggheten för företagen i landet. Han lyfter flera studier som pekar på en dramatisk försämring i landet.

Över hälften av företagarna utsatt för brottslighet

Mer en femtedel av de svenska företagen uppger att brottslighet är ett allvarligt eller ganska allvarligt problem i deras kommun, vilket framgår i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet.

Över hälften av de tillfrågade företagen svarade att de utsatts för brottslighet de senaste två åren, vilket framgår i undersökning från Svenskt Näringsliv och HUI Research (”Brottslighetens kostnader 2020”).

De direkta kostnaderna för kriminaliteten uppgår till över 40 miljarder kronor per år.

36 procent av företagen vittnade också om att man ändrat sina rutiner på grund av brottslighet, en tredjedel om att man tvingats göra investeringar i säkerhetsutrustning.

Denna ökande kriminalitet leder också till att företag måste lägga stora investeringar i säkerhet samtidigt som försäkringspremier höjs och den omätbara kostnad som ligger kraftigt försämrad trygghet.

Företagare ger upp

– När kriminaliteten tar över och företagen ger upp, försvinner dessutom de arbetstillfällen som är avgörande för att bryta utanförskapet och segregationen, skriver Persson.

Han påpekar att behovet av en ökad polisiär närvaro är stort, inte minst uniformerade poliser som rör sig ute i samhället. När den skattefinansierade ordningsmakten inte kan garantera tryggheten, tvingas företagen till ökade kostnader för att anlita ordningsvakter och väktare. Det gör naturligtvis varor och tjänster dyrare för kunderna.

Kvalificerad arbetskraft nära att fly landet

– Svenska arbetsgivare riskerar att väljas bort av kunnig personal på en internationell arbetsmarknad, men också i Sverige kan företag få svårt att rekrytera i städer och områden som uppfattas som otrygga.

Kvalificerad arbetskraft i landet kan komma att söka sig utomlands i större utsträckning.