Nu är det klart. Näste partiledare i Socialdemokratin heter Magdalena Andersson. Lojale tjänstemannen som nått toppen. Vad betyder det för partiet?

Vi har nu hört valberedningen formellt föreslå Socialdemokratins näste partiordförande. För mig är hennes profil främst präglad av rollen som politisk tjänsteman.

Profil: politisk tjänsteman

Direkt efter studierna började hon på statsrådsberedningen som 29-åring sakkunnig. Där blev hon sedan planeringschef som 31-åring. Hon flyttade därefter till finansdepartementet som statssekreterare åt Per Nuder fram till valförlusten 2006.

Det enda jobb hon haft utanför partiet är som tjänsteman i Skatteverket i tre år. Det är kanske så långt ifrån en folklig bakgrund man kan komma.

Jag är inte säker att den bakgrunden är rätt för en partiledare som har en helt annan utåtriktad uppgift än alla andra positioner man kan ha. Partier väljer gärna lojala partigängare, som när Anna Kinberg-Batra efterträdde Fredrik Reinfeldt, eller Håkan Juholt efter Mona Sahlin. Men de kan få det svårt att klara den nya rollen.

Oskrivet kort ideologiskt

Att Andersson också kan beskrivas som ett oskrivet blad kanske kan anses märkligt med tanke på att hon varit minister i sju år. Men som finansminister har man uppgift att sy ihop en kompromiss. Då är egna ideologiska preferenser något som kan stå i vägen. Från höger håll finns uppfattningen att hon är tydligt vänster, och från vänsterkanten i S uppfattar man henne som högersosse och kallar henne ”Europas snålaste finansminister”.

Hård och kall

Många beskriver Andersson också som hård och kall. Flera har nämnt att hon inte ens hälsar på de hon uppfattar som motståndare. Hon kan bli arg när folk inte håller med henne.

En politiker i Sverige kan klara sig kvar även om denne är okunnig, svamlig och ointressant. Men det är ett kardinalbrott att uppträda arrogant inför svenska folket. Här får Andersson passa sig. Kanske hon kan lägga band på sig, men bärande personlighetsdrag är svåra att hålla hemliga i längden när man medverkar mycket i medierna så som en partiledare gör.

Ingen förändringsagenda

En fjärde reflektion är att ingen beskriver henne som en ”fräsch förnyelse” eller att partiet nu får en välförtjänt ”omstart”. Det beror på att hon mer ger signalen av att Socialdemokraterna väljer en ledare som står för status quo.

Andersson kommer att få frågor om varför S skött landet så illa och hon kan inte skylla på att hon inte är ansvarig för det som gjorts – eller rättare sagt inte gjorts – när det gäller ökad otrygghet och exploderande kriminalitet.

Relation med Annie Lööf

Stefan Löfven har haft en ängels tålmodighet i kontakterna med centerledaren Annie Lööf. Frågan är om Magdalena Andersson kommer att kunna visa samma generositet. Det ryktas om att de inte alls kommer överens på ett personligt plan. Båda vill vara drottning när endast en kan bli det.

Blir hon statsminister?

Att Magdalena Andersson väljs till partiledare betyder inte att hon blir statsminister. Av de tre senaste S-ledarna är det bara en som blev statsminister (varken Sahlin eller Juholt blev det).

När Löfven har avgått som statsminister är det talmannen som ska föreslå ny statsminister. För att Andersson ska bli vald krävs det att varken Annie Lööf (C) eller Nooshi Dadgostar (V) röstar nej. Svårast blir det för Centerpartiet att ännu en gång vara dörrmatta åt en S-kandidat till statsminister. Försöken att hävda att Centerpartiet inte är en del av vänstersidan i svensk politik blir svår att göra trovärdig om man gång på gång röstar så att S vinner statsministeromröstningarna.

Här har dock S trumf på handen. Om Andersson inte blir statsminister efter talmansrundorna, sitter Löfven kvar som statsminister i övergångsregering. Och han kan inte avsättas. Någon bortre tidsgräns finns inte heller. Löfven kan alltså sitta kvar till valet i september 2022, om riksdagen inte kan rösta fram en ny statsminister.

Men troligast är nog att C får ro båten i land genom att fullfölja samarbetet med S.

Att få budgeten genom riksdagen

Om Andersson blir vald till statsminister, väntar omedelbart det svåra spelet om statsbudgeten. Här måste hon ha både V och C med sig för att få igenom regeringens budget, om Sverigedemokraterna förhandlat fram alternativ med M som också KD och L stöder. Här kan Andersson räddas av att M inte förmår samla oppositionen. För om SD lägger ner sina röster, behöver Andersson inte C och V i budgetomröstningen.

Och oberoende vilken budget som får majoritet, ska sedan Magdalena Andersson utföra alla de uppgifter som tillkommer en statsminister. Rollen skiljer sig mycket från den som en finansminister har. Statsministern ska representera landet utåt medan en finansminister kan sitta och räkna på departementet.

I en inte alltför avlägsen framtid vet vi svaret på dessa frågor.

*

Se när Riks sände live från S-presskonferens kl 14 och sedan gav kommentarer om valet av Andersson: