På förmiddagen meddelade näringsminister Ibrahim Baylan (S) att han avgår i samband med partikongressen i november samtidigt som Stefan Löfven. Han lämnar sin post medan Sverige kan bli utan cement, vilket kan kosta hundratusentals jobb.

KOMMENTAR. Baylan har varit näringsminister sedan 2019. Dessförinnan har han även varit energiminister, samordningsminister och allra först skolminister från 2004.

– Jag har bestämt mig för att inte kandidera till nästa riksdagsval. Det är dags att göra någonting annat, säger han till SVT.

Det är en märklig tid att avgå. Av två skäl.

Cementkris

Sverige står inför en mycket allvarlig brist på cement och därmed på betong till nästa sommar. Allt bostadsbyggande kan tvingas stanna, liksom väg- och järnvägsbyggande. Och gruvorna i Kiruna behöver allra mest betong för gruvbrytningen.

Ärendet ligger på näringsministerns bord. Och Baylans departement har försökt mörka en konsekvensutredning. Myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, och boverket tog fram en rapport som varnar för stora konsekvenser om Cementa på Gotland inte längre får bryta kalksten för att producera cement.

Näringsdepartementet meddelade myndigheterna att man inte ville att de skulle publicera rapporten. SGU hade tänkt publicera pressmeddelande och lägga ut rapporten på sin hemsida, men gjorde det inte. Boverket diarieförde rapporten först när media avslöjade att den fanns.

Baylan var kallad till näringsutskottet i riksdagen för att förklara varför man försökte undanhålla allmänheten vilka allvarliga konsekvenser ett produktionsstopp skulle innebära.

Nu avgår han istället.

Partiledarval

Att Baylan väljer att avgå kan också ha med partiledarvalet att göra. Det kan vara så att han förlorat en intern strid inom Socialdemokraterna om att bli partiledare. Det är inte ovanligt att den som förlorar, lämnar politiken när en motkandidat inom partiet segrat.

Baylan är bara 49 år. Det finns ingen anledning att lämna toppolitiken om han inte varit på en motståndarsida i partiledardiskussionerna. Nu kan det vara så att motkandidaten kommer att forma sitt lag, och i det har Baylan inte en självklar plats.