På samma sätt som småpartierna i svenska riksdagen stökat till det rejält med ultimatum och samtalsförbud, står Norge idag inför ett stortingsval där småpartiernas framgång eller bakslag avgör vem som får bilda regering.

Trenden under valrörelsen i Norge inför valdagen idag har varit att vänsteroppositionen ska få större stöd än regeringssidan till höger. Høyre’s partiledaren Erna Solberg har varit statsminister i åtta år. Det brukar resultera i regeringsskifte i de flesta länder. Men de senaste veckorna har inte minst Fremskrittspartiet ökat.

Vem som vinner majoriteten i parlamentet avgörs inte av hur de stora partierna blir, utan av hur många mandat småpartierna får. Många partier ligger vid ”sperregrensen” på fyra procent. Många mandat rör sig snabbt beroende på vilka småpartier som hamnar över och under gränsen.

Marxister kan få inflytande

Arbeiderpartiets ledare Jonas Gahr Støre vill bli statsminister i en koalitionsregering med Senterpartiet och Sosialistisk Venstreparti. Tidigare i vår såg de ut att få majoritet med 85 mandat, men det är inte alls säkert enligt de senaste opinionsmätningarna. Det kan krävas samarbete med de mer lynniga småpartierna Miljøpartiet och marxistiska Rødt. De två sistnämnda har bara haft ett mandat vardera i stortinget, men kan om de kommer över fyraprocentsspärren få 7-8 mandat vardera.

Men om dessa vänsterpartier inte kommer över spärren och de borgerliga småpartierna går bra, samtidigt som de två stora blåa partierna Høyre och Fremskrittspartiet återhämtar sig mer än mätningarna visat, då kan Erna Solberg sitta kvar under en tredje mandatperiod. Regerar hon då vidare minst halva mandatperioden, skulle hon bli den statsminister som suttit längst i Norges historia.

Nio partier i stortinget

Senaste opinionsmätningen som NRK publicerat visar på följande utfall (jmf m förra valresultatet):

Arbeiderpartiet: 24,7 procent (-2,7)
Høyre: 20,4 procent (-4,6)
Fremskrittspartiet: 12,0 procent (-3,2)
Senterpartiet: 11,9 procent (+1,6)
Sosialistisk Venstreparti: 8,9 procent (+2,9)
Rødt: 4,9 procent (+2,5)
Miljøpartiet De Grønne: 4,9 procent (+1,7)
Venstre: 4,9 procent (+0,7)
Kristelig Folkeparti: 4,2 procent (+-0)