Det förslag till ny EU-politik i relationen till Taiwan som Charlie Weimers (SD) lagt fram fick stort och brett stöd av Europaparlamentets utrikesutskott i veckan. Den kinesiska regimens talesperson i Bryssel rasar mot beslutet.

Sverigedemokraten Charlie Weimers fick ett stort stöd, 60 röster för 4 emot och 6 nedlagda röster, när Europaparlamentets utrikesutskott på onsdagen behandlade hans förslag om hur EU bör fördjupa sina relationer med den betydelsefulla handelspartnern Taiwan, rapporterar Europaportalen.

Resolutionen som är en rekommendation formellt kritad till EU:s utrikeschef Josep Borrell, väntas antas av hela Europaparlamentet i oktober. I uttalandet  krävs tätare förbindelser mellan EU och Taiwan, ett omfattande och förstärkt partnerskap inklusive investeringsavtal och att landet ska få delta som observatör i olika internationella organ. 

Se intervju med Charlie Weimers om EU och Taiwan: