Elbilsägare rekommenderas nu att hålla minst 15 meters avstånd till andra parkerade bilar. Detta på grund av risken för batteribränder som brandkåren inte kan släcka.

Det är elbilstillverkaren General Motors, GM, som har gått ut med en ny rekommendation till ägarna av elbilen Chevrolet Bolt: Parkera på öppna ytor för att inte antända närliggande byggnader och om man ställer sig på översta planet om man parkerar parkeringsgarage. Anledningen är att bilarnas batterier kan spontanantända, och GM vill inte att eventuella bränder ska sprida sig till andra fordon, rapporterar Teknikens Värld.

GM har i ett tidigare skede återkallat samtliga ungefär 142 000 sålda Bolt-exemplar (inklusive nya versionen Bolt EUV) sedan introduktionen 2016 samt köpt tillbaka ett antal bilar från missnöjda ägare, allt till en kostnad av motsvarande 15,5 miljarder kronor. GM räknar dock få tillbaka en stor del av summan från LG Chem som tillverkar de instabila batterierna till Chevrolet Bolt.

Farliga batteribränder

Nackdelen med elbilar är att de har farliga batterier med risken för brand och explosion.

– Ett litiumjonbatteri kan börja brinna, vilket kan orsakas av interna kortslutningar eller av extern påverkan som exempelvis överladdning. Interna kortslutningar har oftast med produktionskvaliteten att göra medan externa beror på handhavande och elbilskonstruktion, säger forskaren Lars Fast vid forsknings­institut RISE.

Även om risken för just explosion är liten finns andra risker, exempelvis batteribrand. Det kan ske vid felaktig användning, till exempel om batteriet utsätts för extrem värme eller om det skadas vid en krock. Röken som bildas är giftig och både kunskap och säkerhet kring brinnande batterier och elbilar måste öka.  

Röken från en brinnande elbil innehåller bland annat väteflourid, ett farligt ämne som kan tränga igenom skyddskläder. Därför är det viktigt för räddningspersonal att ha rätt kunskap. En elbil som brinner kan dessutom vara svårsläckt om det brinner i batteriet. En batteribrand kräver mycket kyla men batteriet är inkapslat i en tät låda vilket gör det svårt att komma åt. Elbilen kan också återantända långt efter att branden är släckt. Det beror på så kallad termisk rusning, som innebär att temperaturen skenar iväg och att batteriet värmer upp sig själv