En liten tröst i eländet med att de talibanska islamisterna återtar makten i Afghanistan är att nu kanske svenska regeringen börjar granskar miljardregnet av biståndsmiljarder som tanklöst lämnats till korrupta projekt i 20 års tid.

Omkring 14 miljarder kronor har svenska skattebetalare lagt ut på biståndsprojekt i Afghanistan sedan 2001 för att främja demokratisk utveckling och jämställdhet samt fattigdomsbekämpning. Men resultatet är nedslående enligt en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys.

Regeringarna – med Göran Persson, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven i spetsen – har inte begripit sig på landet Afghanistan överhuvudtaget. Svenska staten har fattat beslut baserats på ”en begränsad förståelse för hur Afghanistan fungerar”.

Biståndspengar mot korruption har gått till mutor

Dessutom har våra statsministrar haft klockartro på internationella organ som Världsbanken och FN. Men dessa är genomkorrumperade när det kommer till generösa biståndsprojekt från kristna västländer.

Att sno svenska biståndsmedel har varit enklare än lura godis av en fyraåring.

Exempelvis har stora summor, över 4 miljarder kronor, som gått till Världsbankens arbete i Afghanistan i hög grad försvunnit på vägen. Lokala organisationer som fått stöd av Världsbanken vittnar om ett närmast institutionaliserat system av mutor, som rapporterats av DN. För att beviljas bistånd måste lokala aktörer sätta in 15 procent av biståndspengarna till en mellanhand.

Det paradoxala har hänt att biståndspengar som skulle motarbeta korruption har gått till att betala mutor, som Expressen påpekar.  Och afghanska medier har avslöjat hur Världsbanken gör utbetalningar för ”spökskolor”, alltså skolor som inte finns annat än i biståndsansökningar.

När ska Sverige sluta sprätta skattepengar på utländska skojare?

Svenska regeringar låter miljarder rulla till korruption i utlandet, medan svenska pensionärer lever i fattigdom, äldreomsorgen inte har råd att betala svensktalande personal, skolor inte klarar av att upprätta studiero för eleverna, sjukvården går på knäna medan vårdskulden – uppskjutna operationer – växer.

När ska svenska folket välja en regering som ser till att först ordna upp välfärden för den egna befolkningen innan man struttar runt i världen och sprätter pengar på korrupta skojare utomlands?