Centerpartiets nya demokratiprogram som avhandlas på den nu pågående stämman vittnar om en tveksam syn på demokrati. Det menar Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson i en debattartikel i Bulletin.

”Att som Centerpartiet gör, ifrågasätta valresultats legitimitet rimmar illa med den liberala demokratins kärnvärden och brukar beskrivas som exempel på auktoritära tendenser”, skriver Åkesson.

Oppositionsskyddet motverkas i praktiken

I demokratiprogrammet skrivs att partiet vill skydda ”oppositionens ställning i lagstiftning”. Men Centerpartiet drev 2014 fram den så kallade Decemberöverenskommelsen som innebar att det största blocket skulle tillåtas regera ostört trots minoritetsställning.

”Här uttrycks Centerns auktoritära synsätt svart på vitt. Den opposition som ska skyddas är den som Annie Lööf anser vara anständig. Hur den påstått oanständiga oppositionen (för närvarande omkring en tredjedel av väljarkåren enligt opinionsmätningarna) ska behandlas framgår ingenstans”, konstaterar Åkesson.

Försvar av islamister går inte ihop med liberal demokrati

Centerpartiet säger sig både stå bakom den liberala demokratin och samtidigt förespråkar mångkulturalism.

”Man försöker stå med en fot i varje läger, men det är en omöjlig kombination. Det går helt enkelt inte att förena exempelvis islamistisk syn på demokrati, jämställdhet och likabehandling med de normer och värderingar som byggt det svenska samhället över generationer” skriver Åkesson.

Denna vilja att ha en fot i varje läger finns partiets nya demokratiprogram. Samtidigt finns mycket i partiets agerande som visar på denna dubbelhet.

”Det tog Centerpartiet tolv år att agera mot dessa antidemokratiska islamister på höga positioner inom partiet. Annie Lööfs företrädare, Maud Olofsson, försvarade till och med makarna Aldebes partimedlemskap i en tv-debatt med mig. Ett annat tämligen färskt exempel på en antidemokratisk islamistskandal inom Centerpartiet utspelade sig i Jämtland förra året, då lokalpolitikern Mahmoud Addas (C) menade att kritik av islam är ’ett smutsigt brott’.”

Lööf har gjort debatten råare

När det gäller tonläge i debatten påpekar Åkesson att det kan vara lätt att förledas av Centerpartiets många storvulna skrivningar om ”allas lika rätt och värde” och ”liberal demokrati”, men alla fagra ord måste också ses i ljuset av hur ett parti och dess företrädare agerar i praktiken.

”När Annie Lööf slår näven i bordet, skriker hysteriskt åt politiska motståndare och beskriver hur hon ’känner förakt’ inför andra åsikter än sina egna, kan hon knappast – med bibehållen trovärdighet – samtidigt beklaga sig över att den politiska debatten har blivit råare”.

Parodiskt cirkelresonemang

Centerpartiet vill ändra grundlagen för att förhindra andra partier från att ändra grundlagen.

Det ”blir ett närmast parodiskt cirkelresonemang. Man måste vara gravt självupptagen för att inte se satiren i en sådan tankegång”, skriver Åkesson.

”Centerpartiets fräcka försök att utmåla sin egen – ytterst tveksamma – demokratisyn som den allena saliggörande är en obehaglig försmak av det kommande årets valdebatt”, avslutar Åkesson.