Kriminaliteten blir allt grövre. Sprängningen av ett flerfamiljshus i Göteborg igår visar att upptrappningen av våldet fortsätter och börjar bli systemhotande. Partiledaren Jimmie Åkesson (SD) efterlyser fler verktyg för att vända utvecklingen, som undantagstillstånd.

De flesta länder har möjlighet att införa undantagstillstånd, vilket innebär att man tillfälligt ger statsmakten utökade befogenheter för att ta kontroll över svåra eller farliga inhemska nödlägen.

Sverige saknar verktyg

Idag finns ingen möjlighet att utlysa undantagstillstånd eller nationellt nödläge i Sverige i fredstid. De myndigheter som handhar frågeställningar i lugna tider ska sköta dem också under kris- och katastrofläge, med oförändrade befogenheter. Endast i samband med krig utlöses speciallagstiftning i Sverige med fler befogenheter.

Partiledaren Jimmie Åkesson (SD) menar att läget nu är så allvarligt att annat än beklagande ord från politiker måste till.

– Floskler biter inte på gängkriminella. Tomma ord biter inte på förhärdade våldsverkare. Vi kräver att regeringen vaknar upp ur sin törnrosasömn och agerar, skriver Åkesson.

Han vill se hur undantagstillstånd ska kunna utlysas.

– Se över möjligheten att via lagstiftning ge regeringen möjlighet att utlysa undantagstillstånd, i geografiskt avgränsade områden under en begränsad tid. Polisens befogenheter att göra tillslag mot enskilda personer, lokaler och bostäder bör samtidigt utökas, skriver han på Facebook.

Militär till undsättning

Tidigare har Danmark sett över hur polisen kan förstärkas genom militär hjälp, exempelvis med att frigöra tullpoliser som kan arbeta med brott medan militär sköter tullbevakningen. Nu vill Åkesson se om Sverige kan göra på liknande sätt.

– Stärk polismyndighetens möjligheter att samarbeta med försvarsmakten. På så sätt finns det större möjligheter att vid särskilda tillfällen resolut använda militära resurser som stöd i kampen mot våldsverkare. Det kan röra sig om att bistå vid gränskontroller, ge understöd till tullverket eller ökad bevakning vid utsatta polisstationer. Genom ett mer nära samarbete nås dels en direkt brottsbekämpande effekt, dels frigörs polisiära resurser i syfte att ytterligare trappa upp kampen mot de kriminella.

Underlätta visitering i oroliga områden

I dagsläget krävs en konkret brottsmisstanke för att personer ska kunna visiteras. Detta hämmar polisens handlingsutrymme, vilket i sin tur gör det förebyggande arbetet avsevärt svårare.

– Vi menar att åklagare bör ges utrymme, att på anmodan av polismyndigheten, besluta om en visitationszon. På så sätt stärks möjligheten att komma åt vapen och liknande innan de används, skriver Åkesson.