Novus har kommit ut med ny mätning om vilka politikområden väljarna anser viktigast. Här har stora skiftningar skett om man studerar en längre period bakåt, till 2010. Invandring har ökat mest i betydelse, medan landets ekonomi tillhör de sakfrågor som fallit mest i intresse.

Vi har alla på känn att Sverige blivit ett annat land än vi var 2010. Nu ger Novus konkreta tal på hur mycket vi och vårt samhälle förändrats. Mycket har hänt i Sverige sedan februari 2010, så långt som opinionsinstitutet sifferserier sträcker sig bakåt i tiden (pdf).

Då, inför valet 2010, var vård, omsorg och skola det som flest talade om. Liksom landets ekonomi och arbetslösheten. Välfärdsfrågornas utformning var viktiga. Praktiska frågor. Traditionellt välfärdsbyggande.

Ökat i betydelse: invandring, lag och ordning

Så är det inte längre. Sjukvård ligger visserligen i topp, men har tappat i intresse trots coronapandemin. Och det finns annat att oroa sig för är kötiden till barnomsorg.

Kriminaliteten sätter sitt tydliga avtryck i svenska väljarkårens uppfattning om vilka frågor som är viktigast. År 2010 ansåg 32 procent att invandring vara en av de viktigaste frågorna. De som anser så har ökat med 21 procentenheter till 53 procent nu i augusti 2021.

Lag och ordning har ökat med 17 procentenheter från 40 till 59 procent.

Skatter och välfärd är inte lika akuta frågor

De frågor som inte längre upplevs som lika viktiga – eller kanske ska vi tolka det som inte lika akuta – handlar om ekonomi och välfärd.

Skatter anser bara hälften så många vara en viktig fråga nu mot 2010, den har fallit i betydelse från 40 till 19 procent (-21). Likaså anser betydligt färre väljare att landets ekonomi är en av de viktigaste, då 46 procent, nu 26 procent (-20).

En tredje fråga inom ekonomisk politik är arbetslöshet, som också betydligt färre anser viktig, från 59 procent till 30 procent (-19). Även socialförsäkringarna – som sjukpeng och a-kassa – tappar, från 42 till 17 procent (-25).

Också de konkreta välfärdstjänsterna har tappat i betydelse för väljarkåren. Barnomsorg fallit som en viktig fråga, från 35 procent till 9 procent (-26). Skola/utbildning har rasat från 59 till 43 procent (-16).

Oro för liv och säkerhet, inte för dagiskö

Vad väljarkåren rankar som viktigast kan ha många olika bevekelsegrunder. Men dessa stora skiftningar över ett årtionde antyder att allt fler människor är otrygga därför att man är rädd för liv och säkerhet på ett sätt man inte var förut. Detta som ett resultat av ökad våldsbrottslighet. Idag kan du bli skjuten när du går och handlar mat. Den frågan behövde man inte tänka på för tio år sedan.

I ett sådant samhälle blir kötiden till förskola inte lika central. Alternativt har kommunerna löst barnomsorgen så att den fungerar bättre nu än för tio år sedan. Då blir ju den paradoxala effekten att frågans betydelse faller. Det som fungerar behöver man inte bekymra sig om. ”Hälsan tiger still”, säger ett gammalt ordspråk.

Den analysen bådar dock inte gott för Sverige, eftersom väljarkåren anser invandring och lag och ordning vara så mycket viktigare nu än för ett årtionde sedan. Här kan man se den ökade betydelsen för dessa frågor som ett rejält underbetyg för de politiker och partier som haft makten. De har inte kunnat lösa invandringens effekt på kriminaliteten.

Väljarna ser det politiska makten blundar för

Man kan också tolka väljarnas svar i Novus som ett tecken på att väljarkåren ser vad som faktiskt händer i verkligheten, medan politikerna i makten blundar och klamrar sig fast vid bortförklaringar.

För tio år sedan var utformningen av skola, vård och omsorg viktigast, men nu har ännu viktigare och mer akuta samhällsfrågor trängt sig på: otryggheten på gator och torg som en följd av okontrollerad invandring från mer våldsbenägna regioner.

Det är svårt att uttolka svaren på annat sätt. Men de styrande partierna vill inte lämna sin bubbla där de ser helt andra frågor som varande de viktigaste att uppehålla sig vid. Däremot är oppositionspartierna mer i samklang med den verklighetssyn som väljarkåren förmedlar till Novus. Det bådar gott för kommande valår.

*

PS.
En fråga som ligger helt still över tid är miljö/klimat. Den ansåg 43 procent vara en viktig fråga 2010 och exakt lika stor andel väljare anger den som viktig i augusti 2021.