I våras var det intensiv debatt om män som slår kvinnor. Brå visar nu i ny studie att det mest är män med utländsk bakgrund som slår kvinnor.

Personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade i alla brottskategorier. Men överrepresentationen är särskilt stor när det gäller dödligt våld, rån, grov kvinnofridskränkning samt förfalskningsbrott och övergrepp i rättssak.

Här står de med utländsk bakgrund för 58-65 procent av alla brott, trots att dessa endast utgör 27 procent av befolkningen.

De med utländsk bakgrund står också för 53 procent av alla brottsmisstankar om våldtäkter, en dubbelt så många sett till befolkningsandel.

När det gäller rattfylleri (med alkohol), stöld, inbrott och tillgrepp av bil är överrepresentationen av personer med utländsk bakgrund som lägst. Män fortfarande överrepresenterade. Inte i en enda brottskategori är svenskar med svenska föräldrar överrepresenterade.

Källa: Brå. Kompletterad med översta stapeln med befokningssammansättning.