Det finns inget som vänstern vill mer än att konservativa överlämnar det svenska kulturarvet och Svenska kyrkans enorma tillgångar till vänsterorienterade aktivister, som då också kan använda kyrkans varumärke som plattform för vänsterpolitik.

Två påståenden som jag ofta hör när Svenska kyrkan diskuteras är att politiska partier borde lämna Svenska kyrkan i fred och att det är lika bra att lämna Svenska kyrkan. Nu inför kyrkovalet den 19 september är det kanske värt att kommentera dessa påståenden djupgående. För det är oftast dessa påståenden som får människor att avstå från att rösta i kyrkovalet.

Det är värt att påminna folk att Svenska kyrkan är en organisation som under hundratals år har samlat på sig kulturarv som egentligen tillhör hela svenska folket. Många av de kyrkor som tillhör Svenska kyrkan är skyddade enligt Kulturmiljölagen.

Stora gemensamma kulturella värden

Svenska kyrkan är också landets största förvaltare av jordbruksmark och den femte största skogsförvaltaren. Bara i Malmö pastorat har Svenska kyrkan personalkostnader på 262 miljoner kr och intäkter från medlemsavgifter på 282 miljoner kr.

Självklart kan man vara naiv och tro att det finns godhjärtade människor inom kyrkan som förvaltar detta kapital och kulturarv ädelmodigt och utan en enda tanke på egna intressen. Men det finns många exempel på att så är inte fallet. Exemplen på hur Svenska kyrkan missbrukat sina medel är många. Frågan om hur Svenska kyrkans egendom och kulturarv förvaltas påverkar hela samhället och därmed är det politik och en fråga för politiska partier.

Självklart kan Svenska kyrkan välja att överlämna allt kulturarv till staten tillsammans med den egendom som kyrkan ackumulerade under hundratals år då kyrkan var en del av staten. Om Svenska kyrkan gör detta kommer den omvandlas till en organisation som ägnar sig mer åt religion och mindre åt politiska frågor, som förvaltning av skog, kulturarv och kapital.

Hittills har det inte funnits något intresse från Svenska kyrkan att bli mindre politisk. Tvärtom. Svenska kyrkan har mer och mer gett sig in i den politiska debatten och använt sitt varumärke som en plattform för vänsteraktivister.

Men det finns inte en chans att de politiska partierna ska släppa taget om Svenska kyrkan så länge Svenska kyrkan vill behålla allt som den har anskaffat när den var en statlig kyrka. Det här är rikedomar och kulturarv som Svenska kyrkan har idag på grund av att den var en del av staten. Om Svenska kyrkan vill helt och hållet distansera sig från politiska partier får den lämna tillbaka allt som den anskaffat som en konsekvens av att Svenska kyrkan var en statlig kyrka, och speciellt kulturarvet som tillhör hela svenska folket.

Utan representation svårt att göra sin mening hörd

Sen är det viktigt att komma ihåg att om politiska partier lämnar kyrkan blir det svårare för Svenska kyrkans 5,7 miljoner medlemmar att få sin mening hörd. Utan representation tas alla besluten i slutna rum av anonyma personer som inte behöver lyssna på medlemmarna.

När Socialdemokraterna och POSK ville riva Bunkeflo kyrka i Malmö så hade medlemmarna i Svenska kyrkan som levde i närheten av Bunkeflo kyrka representation i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, eftersom Sverigedemokraterna motsatte sig rivningen.

Sverigedemokraterna lyckades stoppa rivningen och skapade en offentlig debatt omkring frågan. Nu är det snart kyrkoval och medlemmarna får rösta och har möjligheten att stödja de nomineringsgrupper som motsätter sig en rivning av Bunkeflo kyrka. Allt detta skulle inte varit möjligt om medlemmarna saknade representation. Utan Sverigedemokraterna i kyrkofullmäktige hade Bunkeflo kyrka varit nerriven.

Mycket annat än religion

Man gör det enkelt för sig när man säger att politiska partier inte ska ha något inflytande i Svenska kyrkan. Då utgår man ifrån att Svenska kyrkan endast ägnar sig åt religiös verksamhet. Det gör de inte. Utan Svenska kyrkan väljer att ägna sig åt mycket annat som inte har med religion att göra utan är politiska frågor.

När det gäller det andra påståendet om att lämna Svenska kyrkan, så är det precis detta vänstern vill. När det finns 5,7 miljoner svenskar i Svenska kyrkan är det svårt för vänstern att helt och hållet ta över denna organisation. Det finns inget som vänstern vill mer än att alla som är konservativa och kritiska till vänstern lämnar Svenska kyrkan och därmed överlämnar det svenska kulturarvet och Svenska kyrkans enorma tillgångar till några vänsterorienterade aktivister.

Den svenska naiviteten har resulterat i många bakslag för Sverige. Att överlämna Svenska kyrkan och dess resurser till Socialdemokraterna och vänsteraktivister och vara naiva nog att tro att de kommer använda dessa resurser för att bedriva kyrklig verksamhet kan bli ännu ett exempel på hur den svenska naiviteten orsakar kalamitet.

Kyrkan stöder illegala migranter

I Malmö pastorat så använder den vänsterextrema organisationen Kontrapunkt S:ta Maria kyrkan som sin verksamhetslokal utan att betala en krona till Svenska kyrkan. Svenska kyrkan i Malmö betalar ut bidrag årligen till organisationer som stödjer illegala migranter i Malmö. Hundratusentals kronor avsätts för Svenska kyrkans Pride-arrangemang i Malmö.

Lunds stift har en verksamhet vid namn Support Migration i Lunds stift (SMIL). Denna verksamhet har en referensgrupp där det sitter illegala migranter och bedriver påverkansarbete gentemot riksdagen och Europaparlamentet.

Detta är ändå ingenting mot hur vänstern kommer utnyttja Svenska kyrkan när fler som har konservativa åsikter lämnar kyrkan. Socialdemokraterna och andra vänsterorganisationer har ingen respekt för Svenska kyrkan överhuvudtaget som en kyrka. De ser en plattform därifrån många människor kan påverkas. De har inget emot att de som inte delar deras åsikter lämnar Svenska kyrkan. Det blir ju lättare för Socialdemokraterna och vänstern att kontrollera Svenska kyrkan om det inte finns någon som säger emot.

Kyrkan kan inte vara frikopplad från politiken

Så tanken att Svenska kyrkan ska vara frikopplad från politiken är en fin tanke, men då måste man bortse från Svenska kyrkans historiska arv i form av viktigt kulturarv och enorma tillgångar, som den har anskaffat sig när den var en del av den svenska staten.

Man kan i protest lämna Svenska kyrkan men det innebär helt enkelt att vänsteraktivister får ett större inflytande över denna viktiga organisation som 5,7 miljoner svenskar är medlemmar i.

Sverige må vara en av världens mest sekulära länder men det svenska folket har icke-statliga institutioner som de har en skyldighet att förvalta och lämna vidare till framtida generationer. Svenska kyrkan är en av dessa icke-statliga institutioner. Denna institution besitter stora delar av det svenska kulturarvet och utgör därmed en viktig del av den svenska nationella identiteten.

Det är av största vikt att rösta i kyrkovalet den 19 september. Socialdemokraterna och vänstern har förstört mycket i det här landet men låt dem inte förstöra Svenska kyrkan. Att motverka vänsterns plundring av Svenska kyrkan är en utmaning för vår generation.

Nima Gholam Ali Pour,
politisk sekreterare för SD Malmö