Regeringen har nu 15 dagar på sig att fatta beslut om hantering av kärnavfall, annars kan svensk kärnkraft tvingas stänga ned redan år 2024. 

Mellanlagret i Oskarshamn börjar bli fullt, och reaktorerna kan inte drivas vidare om det inte finns någonstans att förvara det använda kärnbränslet. 

Grönt ljus redan 2018

Regeringens expertmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten gav grönt ljus för slutförvaringen redan år 2018. Prövningen har också fått godkänt av Mark- och miljödomstolen och av berörda kommuner. Men regeringspartierna S och MP låter bli att fatta beslut. Energibranschen har vid upprepade tillfällen förklarat för regeringen att tiden rinner ut. 

Ändå vägrar regeringen att ta det slutgiltiga beslutet. Det är ett sätt att stänga ned kärnkraften bakvägen, menar branschen. 

”Vi har en komplett ansökan som har hanterats i alla instanser och nästa steg är ett regeringsbeslut. Det finns inget som motiverar att regeringen inte fattar beslut om en helhet. Alla underlag finns där”, säger Anna Porelius, vid Svensk kärnbränslehantering till Tidningen Näringslivet. 

Regeringen förhalar och hotar klimatomställningen

Men frågan om kärnavfallet är bara ett av många exempel på hur Sveriges utdragna tillståndsprocesser och regeringens förhalning hotar klimatomställningen, som är beroende av att nya investeringar och lösningar släpps fram.

Cementkrisen som blossat upp under sommaren är ett annat exempel där regeringen äventyrar storsatsning på koldioxidneutral betong, rapporterar Tidningen Näringsliv. Sveriges största cementtillverkare Cementa nekades tillstånd att fortsätta sin kalkbrytning på Gotland efter 100 års verksamhet. Då hade tillståndsprocessen pågått i fyra och ett halvt år.

Dagens miljölagstiftning är konstruerad för att bromsa nya projekt. Ingen avvägning sker mellan lokal miljöpåverkan å ena sidan, och den bredare samhälls- och klimateffekten å andra sidan. Och Miljöpartiet blockerar i sin tur förändring av den lagstiftningen, och nödvändiga beslut i regeringens knä, konstaterar Susanna Silfverskiöld från Svenskt Näringsliv.