Göteborgs kommun har strypt bidragen till den islamistiska Römosseskolan, men man har ansökt om företagsrekonstruktion. Det betyder att staten går in och betalar islamisternas löner.

Römosseskolan är åter föremål för utredning av misstänkt grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Tidigare rektorn är islamisten och tidigare moderata riksdagsledamoten Abdizak Waberi. Ekobrottsmyndigheten utreder misstanke om ekonomisk brottslighet och om skolpengar även förts utomlands. Banken har spärrat eller fryst deras konto på grund av misstänkt penningtvätt.

Det är först i juni i år som den styrande alliansen i Göteborg beslutade att frysa utbetalningarna av skolpeng till Römosseskolan. Men skolan har svarat med att ansöka om företagsrekonstruktion, vilket betyder att staten går in och betalar alla lärares löner. Ansökan har beviljats trots att flera av skolans lärare har starka kopplingar till salafism.

Römosseskolans nya styrelse ingår i nätverk kopplade till Muslimska brödraskapet, konstaterar terrorforskarna Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren vid Försvarshögskolan och Aje Carlbom vid Malmö universitet. ”Kommunpolitiker och riksdagsledamöter måste åtgärda detta skyndsamt så att islamister eller extremister inte fortsättningsvis tillåts driva friskolor. I grunden handlar det om att värna alla barn, våra skattemedel och ytterst det demokratiska samhället”, skrev de i debattartikel tidigare i augusti.

Ändå har Römosseskolan beviljats företagsrekonstruktion av tingsrätten. Det innebär att staten kommer in och betalar personalens löner. När Göteborg dragit in skattemedlen, går staten in och ser till att islamisterna får skattepengar ändå.

Se samtal om nyheten i Riks: