I nytt avsnitt av ”På parkbänken” diskuteras vad demokrati är och vilka avigsidor vi måste vara vaksamma på. Hur får vi en levande demokrati som respekterar olika meningsyttringar?

Detta är sista avsnittet av filosofiska sommarsamtal i fyra delar med författaren Einar Askestad och redaktör Dick Erixon.

Här frågas, bland mycket annat, om principen om folkviljan satts ur spel då styrande maktetablissemang påstår att demokrati är hotad därför att deras ställning utmanas av nya, folkliga och konservativa opinioner.

Se samtalet här:

Du finner nu alla fyra avsnitt i YouTubes spellista På parkbänken (2021).