Elsparkcyklar borde varit ett välkommet tillskott i storstaden, men med den anarki som råder i dagens Sverige har de blivit ett skadligt elände. De som använder dem respekterar inte andras behov. I Köpenhamn har man agerat för att återställa ordningen.

I sommar har rapporterna varit många om hur illa elsparkcyklar används. Man kör kors och tvärs över körbanor och trottoarer utan hänsyn till andra trafikanter. Man parkerar cyklarna så att de blockerar framkomligheten.

Och någon miljönytta gör de inte, eftersom alternativet oftast är att gå, cykla med trampcykel eller åka kollektivt. Alla alternativ är mer miljövänliga än en elsparkcykel med mycket miljöskadligt batteri.

I Kvällsposten skriver kåsören Lukas Ernryd en hyllning till politikerna i Köpenhamn som, till skillnad från svenska politiker, agerar med handlingskraft:

”Vår kära danska huvudstad fick nog förra året. Köpenhamns kommunfullmäktige klubbade igenom ett förbud mot att hyra en elsparkcykel i centrum. 

Nu är de borta från platser som Kongens Nytorv, Nyhavn och andra områden i den indre by.

Det är så vackert att jag vill gråta.

Motivet till förbudet är en tanke om det offentliga rummet. Att man hellre gör det tillgängligt för andra saker. Som bänkar eller uteserveringar.

I grunden ligger en tanke om att staden tillhör människorna som bor i den. Att det är framför allt de som ska känna sig trygga. Det kan man tycka vara ganska rimligt.

Danmark har visat att det är fullt möjligt att ställa sig tveksam till ny teknik som gör mer skada än nytta. Inställningen gör inte grannlandets kommunpolitiker till bakåtsträvare som inte tror på entreprenörskap och innovation. Bara några som tror på sunt förnuft.”