I stort sett allt byggande kan tvärstanna i vinter om cementtillverkningen i Slite på Gotland stoppas. Cementa har fått sin tillståndsprocess avvisad, men nu är regeringen beredd att ge förlängning av det gamla tillståndet i åtta månader.

Det är Mark- och miljööverdomstolen som, kort tid innan det gamla tillståndet löper ut i oktober, avvisat Cementa trots att lägre domstol givit bolaget klartecken.

Om tillverkningen på Gotland skulle stoppas kommer i stort sett allt bostadsbyggande i Sverige att upphöra, liksom alla väg- och järnvägsbyggen.

Att lägga om till import av tusentals ton cement tar åratal, och den miljöpåverkan sådan transport skulle ha är inte klarlagd.

Därför har regeringen kommit fram till att man ska arbeta för en juridisk lösning som ger Cementa åtta månaders förlängning av nuvarande tillstånd.

”Glädjande”

– SD har drivit på om just en tillfällig förlängning av drifttillståndet för Cementa för att undvika en akut kris, vilket nu även regeringen glädjande nog har beslutat sig för. Dock begränsar man det till 8 månader, där MP fortsatt är ett av de största hoten för svenska jobb, säger riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson i en kommentar.