Elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte någon hjälp i skolan. Det vittnar allt fler unga flickor som kontaktar stödjour som drivs av riksorganisationen GAPF,  Glöm Aldrig Pela och Fadime.

I debattartikel vittnar Sabina Landstedt, stödsamordnare på riksorganisationen, om att Sverige inte klarar av den kulturkrock invandringen medför.

Fri- och rättigheter gäller också invandrare

– Allt fler unga flickor som kontaktar vår stödjour vittnar om att skolan inte längre är en frizon för dem. De bevakas, kontrolleras och begränsas av sina bröder, kusiner eller andra släktingar på uppdrag av föräldrarna. Flickorna vittnar om att skolpersonalen inte agerar vid hedersrelaterat våld och förtryck.

– Denna passivitet är ett oerhört svek mot de allra mest utsatta eleverna som dagligen lever med förtryck och våld. Deras mänskliga fri- och rättigheter kränks utan att företrädare för samhället agerar.

Hon menar att lärare saknar kunskap kring hedersförtryck och skolorna saknar en tydlighet från ledningens sida om hur och när man ska agera, vilket leder till osäkerhet. En del lärare tror att det kan bli värre för barnet om man anmäler.

– Det finns också skolpersonal som själva lever efter hedersnormer och därför låter bli att agera.

Hon varnar för att skolor relativiserar och förminskar hedersförtrycket. Och menar att all skolpersonal alltid måste stå på de utsattas sida.

Den alltid lättgjorda anklagelsen om rasism är ett hinder

– Det krävs modiga vuxna som vågar stå kvar även när det blir obekvämt. Skolledare måste säkerställa att anställda inom skolan inte lever efter hedersnormer, skriver Landstedt.

Vad Sabina Landstedt dock inte tar upp är ett tungt vägande skäl till att många tvekar om att agera i dessa fall, det vill säga den alltid lättgjorda anklagelsen om rasism. En lärare som felaktigt anklagas för rasism kan råka riktigt illa ut. Det är naturligtvis en stor hämsko för att agera.

Samtidigt som hedersförtryck bekämpas borde klargöranden alltid ske om att det inte är rasism att kräva att svenska normer, regler och lagar gäller i Sverige. Och att de med invandrarbakgrund också omfattas av dessa. Både rättigheterna och skyldigheterna.