Inlägg raderas och konton stängs. Den samhällsdebatt som bedrivs på sociala medier kan när som helst strypas av de bolag som driver plattformarna. Detta utgör hot mot den fria åsiktsbildningen, säger kulturpolitiske talespersonen Aron Emilsson (SD).

Han intervjuas i Dagens Nyheter (betalvägg) om den rapport som en arbetsgrupp i partiet arbetar med kring sociala medier. Aron Emilsson pekar på det problem som globala internetbolag utgör när de nu fått ett så stort inflytande på yttrandefriheten.

– Deras utrymme att förstärka vissa budskap och skugga vissa budskap utan att tydligt förklara för användare varför yttranden får genomslag eller plockas bort, gör att man på något sätt styr den fria åsiktsbildningen, säger han.

Deras dominans blir till en demokratifråga.

– Det här slår inte bara mot en viss typ av åsiktsyttring utan brett. Och det är det vi är oroade över: vad skulle det i ett värsta scenario kunna innebära för den representativa demokratin inför valåret?

Förbjud plattformarna att radera på subjektiva grunder

I den rapport som SD:s arbetsgrupp lämnat in för att antas på partiets landsdagar i november slår man fast att de stora sociala medieplattformarna inte ska få avtala bort ”en viss typ av åsiktsbildning”. Alla har rätt till ett konto. Plattformarna ska förbjudas att radera eller moderera lagligt innehåll på subjektiva grunder.

Om någon får ett konto, eller inlägg, raderat ska plattformen inom viss tid i detalj beskriva vad det var som gjorde att innehållet togs ner. I vissa fall ska man kunna få beslutet prövat i domstol. En myndighet bör få ansvar att övervaka yttrandefriheten på plattformarna.

Skälet till denna lagstiftning kring sociala medier blir nödvändig då nätjättarna plockar ner åsikter som ligger utanför de gamla mainstreammediernas bekvämlighetszon.

– Det har ju funnits sådana tendenser, men nu när man ser att det drabbar hela den politiska skalan så är vår stora farhåga att det påverkar det demokratiska samtalet och utbytet alldeles oavsett politisk åskådning, säger Aron Emilsson till DN.

Expert delar uppfattningen att nätjättarna behöver regleras

Nätjättarna har fått en så dominerande ställning att politiker behöver gripa in. Det säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke till TV4 Nyheterna efter Aron Emilssons intervju där han uttrycker oro för vilka följder avstängda konton och raderade inlägg i sociala medier ska få på debatten inför riksdagsvalet 2022.

Gränserna bör dras av Sveriges riksdag, och domstolarna bör avgöra vad som är brottsliga yttranden, säger Funcke.