Afghanistan kan snart åter vara i talibanernas händer. Men varför skulle det vara oroande när Svenska kyrkan och Socialdemokratiska förbundet Tro och solidaritet hävdar att islam är fredens religion?

De sista militära styrkorna från USA och Nato lämnar nu Afghanistan efter 20 år. Den militära operationen ”Enduring Freedom” avsatte den talibanska regimen som vägrade lämna ut ledarna för terrornätverket al-Qaida som i Afghanistan planerat attackerna den 11 september 2001 mot World Trade Center och Pentagon i USA.

Männen kunde raka av sig de obligatoriska skäggen, musik som varit förbjuden kunde spelas och flickor och kvinnor kunde lämna hemmen för att få tillgång till skola och utbildning. De brutala sharialagarna mildrades. Enorma biståndsinsatser har skett från väst under mer än två årtionden för att ge afghanska folket frihet, utbildning och möjlighet att utveckla sitt land.

Men att talibanerna som islamistisk rörelse nu ser ut att återkomma borde inte vara något problem om Svenska kyrkan och S-förbundet Tro och solidaritet har rätt om att islam är fredens religion. Vad har afghanerna då att frukta?

De rapporter som kommer om att talibanerna avrättar soldater som tillhör regeringens säkerhetsstyrkor kan ju inte stämma. Och att alla kvinnor i Afghanistan nog kommer att bär burka igen är inget problem eftersom kvinnorna säkert är frigjorda och själva valt det. Kvinnorna väljer säkert också att avstå från utbildning i framtiden.

Kanske borde Svenska kyrkan och Tro och solidaritet rent av gratulera talibanerna när de återtar makten? Vilket härligt religiöst samhälle man kommer att skapa.

Misstag av väst

Jag var för att frita Afghanistan från de talibanska extremisterna hösten 2001. Detta eftersom jag projicerade våra kristna, västerländska värderingar på folken i Afghanistan, Irak och hela muslimska världen. Bara de blir fria från brutala diktaturer, så kommer de att vilja bygga upp landet med jobb, handel och utveckling. Skapa bättre liv för sina barn.

Men istället började man mörda sina grannar, när den diktatoriska kontrollapparaten försvann. Någon vilja till utveckling syns inte till. Istället tycks många, som i Afghanistan, vilja återgå till talibanernas fundamentalistiska islamism och sharialagar som skrevs på 600-talet.

Vi i väst kan inte reformera islam. Deras civilisation är väsensskild från vår och den måste på egen hand avgöra hur den vill forma framtiden. Några västerländska soldaters liv ska inte offras för att försöka ”rädda” islam från sig själv.

Däremot måste väst skapa säkerhetssystem som gör att nya storskaliga islamistiska terrorattacker mot väst inte kan planeras och sättas i verket från Afghanistan eller andra delar av den muslimska världen. Den säkerhetspolitiska och militära underrättelseverksamheten måste blir mer rigorös och kapacitet att slå ut träningsläger och andra hot från luften finnas i beredskap.

Västvärlden borde inrikta sig på självförsvar, inte på att försöka lösa den muslimska civilisationens problem. Det betyder bland annat stopp för storskalig migration från muslimska länder till väst. Deras civilisation måste ta ansvar för sin egen befolkning. Väst har nog med egna problem.

Och eftersom Svenska kyrkan, Tro och solidaritet och många andra anser att islam är fredens religion så finns väl inga problem med det?