Annie Lööf (C), men också Ulf Kristersson (M), har riktat hård kritik mot att en våldtäktsman kunnat få skadestånd därför att han dömts för hårt i svensk domstol. Men deras partier har röstat emot lagändring som förhindrat detta skeende. Orsak? Förslaget kom från Sverigedemokraterna.

Det är Bulletin som avslöjar att de gamla partierna nu rasar över lagar som de själva sett till att de är som de är och inte ändrats: Nu rasar politiker – har tidigare röstat ner lagförslag som hade stoppat Damir Al-Alis skadestånd.

Annie Lööf och Centerpartiet röstade nej till riksdagsmotion 2014 med kravet ”att det vid grova vålds- eller sexualbrott, speciellt de av hänsynslös karaktär, utfört av personer under 18 år men över 15 år ska prövas om gärningsmannen ska dömas som vuxen. Döms gärningsmannen som vuxen ska straffskalan tillämpas fullt ut utan straffrabatt.” Förslaget (2014/15:2524) framfördes av partisekreteraren Richard Jomshof, nuvarande rättspolitiske talespersonen Adam Marttinen och Kent Ekeroth.

Om Annie Lööf, Ulf Kristersson och andra borgerliga inte röstat ner SD-motionen i februari 2015 hade våldtäktsmannen inte fått något skadestånd.

Därför framstår det som märkligt när Annie Lööf nu i Facebookinlägg kritiserar de lagar hon själv upprätthållit trots kritik och förslag om ändring. ”Förtroendet för rättsväsendet skadas när vi gång på gång ser att personer som döms för väldigt grova våldsbrott kan försättas på fri fot direkt efter eller en kort tid efter att de dömts i en rättegång”.

Snarare är det väl förtroendet för politiker som skadas när de inte ser till att stifta rimliga lagar. Och särskilt lågt kanske förtroendet borde vara för Annie Lööf och andra som aktivt röstat ner förslag till ändring, för att sedan kritisera att ändringar inte gjorts.