Den nödvändiga utbyggnaden av mellanlagret för använt kärnbränsle norr om Oskarshamn får nu klartecken från regeringen. Det säger vice statsminister Per Bolund (MP) till TT.

Detta mellanlager ligger några mil norr om Oskarshamn. Där förvaras Sveriges använda kärnbränsle i väntan på att slutförvaret ska bli klart att tas i drift.

– Regeringen har idag beslutat att tillåta en kapacitetsökning i Clab. Det är för att vi då kan undvika att kärnkraften får stänga ner 2024, säger Bolund till TT.

Om regeringen inte givit grönt ljus för utbyggnad hade lagret snart varit fullt och att man inte kan ta emot mer använt bränsle. Då skulle alla kärnkraftverk i Sverige tvingats stänga ner.

Skälet till att det är bråttom är att utbyggnaden ska gå igenom samma nyckfulla miljöprövning som Cementa nu utsätts för när det gäller kalkbrytning och cementtillverkning på Gotland. Det är också en process som tar lång tid. Det finns helt enkelt små marginaler i tid.