Det är ”rena skräckläsningen”, skriver Expressen om en studie som visar migranters mycket begränsade kunskaper om svenska lagar och regler.

Okunskapen om viktiga svenska lagar är mycket stor bland icke-europeiska migranter, enligt en ny studie från Institutet för framtidsstudier som ställt frågor till omkring 6.500 icke-europeiska migranter från länder som Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan.

Sverige är nu ett extremt invandrarland. Andelen migranter är till och med högre än vad den var i USA under de stora immigrationsvågorna kring förra sekelskiftet. På bara några få decennier har Sverige gått från att ha en relativt homogen befolkning till att nästan en femtedel av befolkningen som är född utomlands.

Först nu – årtionden efter att politikerna öppnat gränserna på vid gavel – ställs frågan hur nyanlända klarar av att introduceras i och lära sig svenska lagar och värderingar. Svaret är: katastrofalt dåligt. Det framgår i en ännu opublicerad studie som Svenska Dagbladet tagit del av (betalvägg). 

Kräver obligatorisk utbildning av migranter

Forskarna som genomfört studien efterlyser hårda tag. Det krävs obligatoriska kurser som snabbt sätts in vid ankomsten som informerar om svensk lagstiftning, normer och värderingar.

Allra värst är okunskapen bland migranter också om sådant som vänstern brukar anse som särskilt viktiga värderingar. Det rör sig om frågor som kvinnors rättigheter, jämställdhet, allas lika värde, heder och synen på homosexualitet. Men även om lagar och regler kring exempelvis skilsmässa, abort och kvinnans rätt i äktenskapet.

Endast en tredjedel visste till exempel att man har rätt att säga nej till sex inom äktenskapet. 

– Det behövs stort fokus på dessa frågor inom utbildningarna i samhällsorientering för migranter, men även inom skolsystemet och samhället i stort, säger Bi Puranen, en av forskarna bakom studien till SvD.

En dags kurs räcker inte långt

 Under 30 år har denna information uteblivit trots att migrationsströmmen till Sverige bara ökat och ökat. Expressen förklarar varför i ledare: ”Inom politiken har frågan om samhällsinformation till nyanlända länge burit på en märklig laddning. Den som exempelvis dristat sig till att föreslå undervisning även om svenska värderingar har inte sällan anklagats för att vara ute i dunkla syften.” (Ja, ni läsare vet naturligtvis vad Expressen menar med dunkla…)

Expressen applåderar att det alla asylsökande från och med oktober ska ”genomgå en obligatorisk heldag med samhällsinformation”. 

En heldagskurs. En hel dag! Sedan kan alla från Somalia och Afghanistan vad som gäller i Sverige. Det låter nästan lika begåvat som när vice statsminister Åsa Romson (MP) sa att hon betraktar alla som åker tunnelbana som svenskar.

Mottagning skulle planerats före gränserna öppnades

Här är ytterligare ett konkret exempel på hur inkompetent och totalt katastrofalt illa som migrations- och integrationspolitik bedrivits i årtionden.

Om jag varit för att två miljoner individer från regioner långt bort och med helt annan kultur, skulle få komma till Sverige hade jag FÖRST sett till att mottagningen är uppbyggd och redo att sätta de nyanlända i skolbänken under lång tid.

Jag hade också – innan migrationsvågen släppts på – fördubblat antalet poliser så att landet inte hamnar i kriminellt kaos. Antalet bostäder, skolor och vårdplatser skulle också ha byggts ut inför vågen av hundratusentals nytillkomna så att det finns kapacitet att ta emot dem – och viktigast: så att politikerna inte förstört skolgång, omsorg och välfärd för svenska medborgare som enligt samhällskontraktet har rätt till dessa tjänster eftersom man betalar världens högsta skatter.

Sverige är fortfarande totalt oförberett på migration

Den här studien är ytterligare ett bevis på att politikerna inte haft en tanke på hur Sverige skulle klara av att hantera stor invandring från Mellanöstern och Afrika.

Hur kan ett avancerat land ha så aningslösa politiker? Hur kan någon med minsta förnuft öppna gränserna utan att först ha förberett landet på att ta emot alla dessa hundratusentals människor med helt annan syn på kultur och våld?

Det är vår tids tiotusenkronorsfråga.