Genom att bryta ut ansökan om slutförvar för kärnbränsle trots att flertalet tunga remissinstanser varnat för detta kastar regeringen in Sverige i en mycket osäker situation avseende elförsörjningen på både kort och lång sikt, enligt Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke.

Regeringen beviljade igår utbyggnad av mellanlagring, men inte den del av ansökan som handlar om slutförvar. Att splittra upp ansökan och inte ta ställning till slutförvar får nu hård kritik.

– Det är ett ickebeslut som kastar oss ut i okänd terräng. Man bryter nu upp en ansökan som är tillstyrkt av regeringens egen expertmyndighet och av Mark- och miljödomstolen. Det behövs inga fler underlag för att fatta ett långsiktigt hållbart beslut, säger han till TT.

Ansökan om utökning av mellanlager och byggnation av slutförvar är en sammanhållen process som har tagits fram under årtionden. Den är väl underbyggd och godkänd av expertmyndigheten och miljödomstolen och när regeringen nu bryter upp den finns ingen praxis för hur det ska hanteras, enligt Jan-Olof Jacke.

Risken är att en ny ansökan måste tas fram och bedömas av en rad olika instanser, vilket kan leda till att mellanlagret inte hinner byggas ut i tid.