Om Sverige vill hålla nere användandet av fossila bränslen är kärnkraften vägen framåt. Energipolitiken måste se till helheten på lång sikt, menar forskare.

Det talas mycket om att Sverige skulle behöva få ner utsläppen av koldioxid till noll inom 30 år, från dagens 40 miljarder ton koldioxid per år.

Ska det kunna ske är kärnkraften ett alternativ för att få ner de här utsläppen. Även om det i vissa kretsar är kontroversiellt.

– Jag tror att vi måste sätta ner foten och ta en del beslut som inte alla tycker om, men som ger en helhet. En långsiktig helhet där vi kan göra en stor förändring, säger professorn i elkraftnät på KTH Lina Bertling Tjernberg till SVT.

Hon anser att politiker behöver våga fatta obekväma beslut.

– Nästa generations kärnkraft är fantastiskt spännande i och med att man återanvänder kärnbränset. Så det är på något sätt självklart att det är dit det måste gå i världen, säger Lina Bertling Tjernberg.