Det svenska mellanlagret för använt och radioaktivt avfall från kärnkraftverken är fullt om två år. Då blir det stopp för kärnkraften om det inte omgående fattas beslut om mer lagerutrymme.

– När det blir fullt innebär det att vi inte kan ta emot mer använt bränsle, vilket i sin tur innebär att kärnkraftverken måste stoppas, säger Johan Dasht, vd för branschägda Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

Torbjörn Wahlborg, chef för elproduktion på Vattenfall, gör samma bedömning.

– Det skulle göra att åtminstone något av kärnkraftsblocken inte kommer kunna startas upp igen efter revision 2024, säger han.

Beslut måste fattas snabbt

Ett regeringsbeslut om en utökning av mellanlagret Clab i Oskarshamn måste fattas snabbt – senast nu i augusti – för att ärendet ska hinna tröskas igenom juridiskt och sedan implementeras i tid för att undvika produktionsstörningar.

När regeringen fattat beslut hamnar ärendet återigen hos mark- och miljödomstolen.

– Den här processen tar lång tid, säger Wahlborg.

Frågan har dock hettat till i sommar, sedan miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) presenterat ett förslag om att separera beslutet om en utbyggnad av mellanlagret Clab från beslutet om ett långsiktigt svenskt slutförvar.

Bolunds separation av frågorna har fått hård kritik i många remissinstanser och ministern säger till TT att han har tagit intryck av branschens svar. Men han utesluter ändå inte att det trots allt slutar med ett separat beslut om mellanlagret.

Miljöpartiets agerande innebär stora risker

Både Vattenfall och SKB ser stora risker med att separera de hittills sammanlänkade frågorna om mellanlagring och slutförvar.

– Jag tycker det är otroligt provocerande att regeringen inte tar det här beslutet. Jag menar, någonstans upphör vårt ansvar i den här frågan, säger Wahlborg på Vattenfall.

Både han och SKB:s Johan Dasht ser slutförvaret och mellanlagret som ett sammanhängande system för att hantera det svenska avfallet.

– Underlaget är sammanvävt och gäller hela systemet, säger Dasht.

– Genom att dela upp ansökan riskerar vi att underlaget blir väsentligt mycket sämre och därmed inte kan hanteras i domstolen. Då kan vi hamna i ett liknande fall som Cementa gjorde nyligen, att domstolen inte kunde hantera underlaget, säger Dasht till TT.

*

På DN-Debatt framför idag också representanter för Vattenfall och Fortum samma besked: ”Regeringen måste besluta om kärnavfallet inom en vecka”