Västvärldens förvirrade känslosvall kring vad som händer i Afghanistan är ett spektakel som skapas av en sorglig mix av dålig självkänsla och storhetsvansinne.

Från vänsterhåll är det obligatoriska mantrat att Sverige nu måste ta emot miljontals med afghaner. De 9.000 männen utan asylskäl var bara ett minimalt förspel. Nu ska Sverige blir Afghanistan på riktigt!

Den som tänker efter bara lite grann ställer sig frågan: Varför då?

Migrationsvänstern (till vilken alla gamla partier kunde räknas vid förra migrantvågen 2015) ger uttryck för ett kollektivt dåligt samvete för den kolonialism på 1800-talet som Sverige aldrig deltog i. Och som utvecklingsekonomer som Deepak Lal medgivit varit till nytta för de u-länder som sedan blev självständiga, som Indien.

Varav det dåliga samvetet? Konservativa, som filosofen Roger Scruton, har sett det mer som en effekt av självförakt. Förakt för det västerländska. Han kallade det oikofobi (avsky mot det egna hemmet). Med en sådan inställning är det lätt att hylla andra, primitivare kulturer, och anse att den egna har skadat dessa andra fina, goda kulturer när västvärlden bidragit med nya grödor som kraftigt minskat svälten och med ny teknik som gjort mobiltelefoni och internet möjlig globalt.

Med oikofobisk grundattityd blir det kaos i hjärnan när ett land som Afghanistan ska analyseras.

Minns stridsropet ”USA ut ur Afghanistan!”

När USA:s president George W Bush i en militär offensiv störtade talibanregimen i Afghanistan 2001, skanderade vänstern och alla medier: ”USA ut ur Afghanistan!” Det fanns ingen hejd på hur ondskefull Bush och västvärlden genom Nato var när man upprättade ett demokratiskt styrelseskick i Afghanistan, såg till att flickor fick gå i skolan, kvinnor arbeta utanför hemmet och de grymma sharialagarna inskränktes.

Nu när USA och Nato lämnar Afghanistan, då anser samma aktivister i vänstern och i medierna att det är ett svek att västvärlden överger Afghanistan.

Vad vill afghanerna själva?

Jag var en av få svenska röster som försvarade interventionen i Afghanistan 2001, eftersom jag trodde att afghanska folket skulle kunna skapa sig en fredlig och välståndsskapande framtid bara de blev av med den islamistiska diktatur som talibanerna upprättat.

Men jag hade fel. Man började, likt senare i Irak, istället mörda sina grannar som tillhörde fel klan, fel etnisk grupp eller fel inriktning på islam.

Det grova misstag som såväl de neokonservtiva som vänsteraktivisterna begick då var att ingen frågade det afghanska folket. Vad vill dom? Det tycks vara ett synsätt som också gäller idag.

Men det ansedda Pew Research Center har svar. Hela 99 procent av tillfrågade afghaner vill ha sharia. De vill ha det styre som talibanerna säger sig eftersträva.

Undersökningen är från 2013, men alltså mer än ett årtionde efter att västvärlden avskaffat förtrycket mot kvinnor och de brutala straffen som är en central del av sharia. Afghanerna hade när de svarade på frågorna frihet att yttra sig, rösträtt och andra centrala delar av ett västerländskt samhälle, som inte är förenligt med sharia. Ändå vill de ha sharia tillbaka.

Det är svårt för oss i väst att ta in.

Talibanernas blixtsnabba offensiv pekar på starkt folkligt stöd

Men det är uppenbarligen ett faktum. Talibanernas blixtsnabba övertagande av hela landet nu i augusti när USA:s sista större truppnärvaro lämnar, kan bara förklaras av att det finns ett stort folkligt stöd för dem som vill återinföra shaira och de medeltida muslimska sederna i Afghanistan.

Varken i Irak eller Afghanistan, eller i övriga delar av den muslimska världen, vill man ha demokrati, yttrandefrihet, kvinnors jämlika rätt eller en human rättsstat.

Därför att allt detta är resultatet av den västerländska, kristna civilisationen.

Det är i väst som religion och politik har skiljts åt. I muslimska världen gör islam anspråk på all makt och politiken är underställd religionen. Man kan inte rösta om sharia. Det är guds lag.

Civilisationer sida vid sida

Min slutsats har sedan länge varit att väst inte kan och inte ska försöka påverka andra civilisationer. Vi kan erbjuda hjälp, och alla – inte minst Kina – drar enorm nytta av västvärldens teknologiska kunnande. Utan väst hade alla andra civilisationer varit synnerligen underutvecklade än idag.

Men vi kan inte tala om hur de ska leva.

Det handlar om att skapa en harmonisk samexistens, där vi i väst inriktar oss på att skydda oss från terrorattacker från islamistiska extremister eller kinesisk-kommunistisk totalitär intervention genom företagsuppköp som sedan används i utpressningssyfte.

Vi i väst har givit övriga världen så mycket teknologiska nyttigheter att de börjat komma ikapp väst i ekonomisk och militär styrka. Det betyder inte att de tackar oss i väst, utan förmodligen att de vill använda dessa vapen emot oss för att sprida sina ”värdegrunder”.

Återigen kan väst anklagas för att vara naiva. Vi har låtit Kina köpa upp viktiga teknologiska företag i väst som gör deras totalitära regim starkare. Allt i marknadsekonomins och frihandelns namn.

Det vi glömde var att kräva av köparna att de ska tillämpa samma frihandel och öppna ekonomi på sin hemmaplan. Något de inte gjort. Därmed har väst gynnat framväxten av totalitära och extrema regimer i övriga världen. Regimer som ser västliga civilisationens friheter som hot mot deras system.

Skydda vår egen civilisation

Vad vi i väst borde göra är först att skydda vår egen civilisation i våra egna länder. Sedan att ha beredskap att klara av all försörjning på egen hand. Vi kan inte vara beroende av vitala produkter från diktaturstater. Produktion på många områden måste flytta hem till väst.

En tredje uppgift är sedan att upprätthålla respektfulla relationer med de andra civilisationerna. Vi ska inte intervenera i deras länder, om de låter bli att intervenera i vår.

Därför måste vi släppa taget om Afghanistan. Det var en experimentverkstad i 20 år för att försöka sprida västliga idéer om människors frihet, men den har fullständigt misslyckats. Och det borde ge ett tydligt svar inför framtiden.