Är det någon som inte irriterats över att elsparkcyklar ställs mitt på gångbanor och trottoarer? Som inte varit nära att bli påkörd? Det är en anomali att ett fordonsslag får härja i anarki i svensk trafik.

När du kör bil gäller omfattande trafikregler. Om du ställer dig på en elsparkcykel gäller ingenting. Iallafall åtgärdas inte de som gör precis som de vill med elsparkcykel.

Det kan låta gnälligt att klaga. Elspakcykelåkande sker ju oftast när det är bra väder, med sommar och sol.

Normupplösning sprider sig

Men min erfarenhet av hur människor fungerar säger mig att om elsparkcyklar får hanteras hur som helst och strunta i varje regel om vett och etikett, då kommer snart andra trafikanter att göra likadant. Normupplösning har en tendens att sprida sig.

Svenska Dagbladet rapporterar: ”I Oslo stoppas uthyrningen av elsparkcyklar på natten, Paris hotar att dra in licenser och i Düsseldorf begränsas parkeringen. Europas storstäder slår nu tillbaka mot regelbrott och vårdslöshet i trafiken.”

Oslo stad skärpte ordningsstadgan i tisdags. Mellan kl 23 och kl 05 är det förbjudet att köra dem. Det får finnas max 8.000 elsparkcyklar i staden. Dessutom införs en rad andra åtgärder för att säkra framkomlighet och trygghet på Oslos gator, skriver staden i pressmeddelande.

Tidsgränsen är ett förslag från Oslo universitetssjukhus sedan man sett att antalet skadade i samband med elsparkcyklar efter kl 23 ökar markant.

Regeringen utreder

När frågan behandlades i trafikutskottet i mars 2020 (TU9) framhöll majoriteten ”det breda utredningsuppdrag som regeringen har gett Transportstyrelsen i fråga om eldrivna enpersonsfordon, däribland elsparkcyklar”. Flera partier påpekade problemen med olyckor och försämrad framkomlighet för funktionsnedsatta att ta sig fram när elsparkcyklar ställs tvärs över gångväg eller ligger slängda. Men allt hamnar i utredningsbyråkratin.

När frågan tas upp igen i december 2020 upprepas samma text av majoriteten i trafikutskottet (TU3), men oppositionspartierna M, SD och L avger gemensam reservation i utskottet, där man understryker att problemen behöver åtgärdas. ”Vi menar att regeringen därför skyndsamt bör säkerställa att det genomförs nödvändiga förtydliganden av regelverket för elsparkcyklar för att minimera både personskador och parkeringsproblem.”

”Skyndsamt” är skillnaden.

Kommunerna vidtar begränsade åtgärder

Malmö stad har agerat – genom att ta ut avgift på de som hyr ut elsparkcyklar. I juni 2020 meddelade S-ledda kommunen: ”Uthyraren måste betala 1825 kronor per fordon i årlig avgift.”

Förra sommaren hotade kommunstyrelsens ordförande i Solna, Pehr Granfalk (M), uthyraren Lime med att övergivna elsparkcyklar skulle beslagtas av kommunen om företaget inte städade upp efter sig. Tidigare hade Stockholms stad utfört enstaka räder mot elsparkcyklar som utgjort trafikhinder och sedan tvingat företagen till att köpa loss fordonen.

De flesta hänvisar till Transportstyrelsen som sedan 2019 utreder frågan. De skulle redovisat före sommaren, men på regeringens hemsida finns ingen information.