Riksdagsman Björn Söder (SD) har tilldelats Armeniens högsta civila utmärkelse, Mkhitar Gosh-medaljen av Armeniens president för sina insatser för att stärka banden mellan de två länderna.

Vid en mottagning på Armeniens ambassad i Stockholm mottog Björn Söder medaljen tidigare i veckan av ambassadör Alexander Arzoumanian.

I sitt tacktal sa Björn Söder,

– Mitt engagemang för Armenien och det armeniska folket är relativt nytt. Jag minns när svenska parlamentet i mars 2010 beslöt att erkänna folkmordet 1915. Det var första gången jag kom i kontakt med övergreppen som drabbade armeniska folket. Då var jag ännu inte ledamot av parlamentet, men minns att vi skickade ut ett pressmeddelande där vi välkomnade beslutet att erkänna folkmordet.

– För mig var Armenien inte mer än en tidigare delrepublik i Sovjetunionen, och jag minns nyheter från 90-talet om krig mellan Armenien och Azerbajdzjan.

– När jag valts till vice talman 2014 var dåvarande ambassadör för Armenien, Artak Apitonian, bland de första som bokade ett möte. Han valde att möta mig personligen för att forma sin egen uppfattning om mig, trots rykten som florerar om mitt parti. Vi blev goda vänner.

– Mötet med Artak blev startskottet för mitt engagemang för Armenien och armeniska folket som jag kommit att uppskatta mycket.

Alma Johanssons insatser hedras

– Under den här tiden verkade jag också för att den svenska missionären Alma Johansson skulle belönas med en plats i ”de goda gärningarnas rum” i riksdagshuset. Hon har nu en plats där och de tusentals skolelever som passerar kan lära mer om folkmordet. (se mer om henne här)

– Det gläder mig också att samarbetet mellan svenska och armeniska myndigheter fortsätter att fördjupas. För bara några veckor sedan träffade vänskapsgruppen Riksrevisionen och diskuterade hur vi, parlamentariker, kan engagera oss i samarbete med den armeniska motsvarigheten.

Björn Söder gav beröm till Sveriges nuvarande ambassadör Patrik Svensson i Jerevan och såg många ömsesidigt fördelaktiga samarbetsområden mellan Sverige och Armenien.

*

Hela talet finns att läsa här.

Armenien har tre miljoner invånare på 30.000 kvadratkilometer (som Småland). 97 procent talar armeniska och en procent kurdiska (den yizidiska minoriteten). 96 procent är kristna, varav 92 procent tillhör apostolska kyrkan (med rötterna i pingstkyrkan). Bruttonationalprodukten per capita är omkring 13.000 US-dollar, hälften jämfört med Rysslands. Man exporterar koppar, guld, järn, sprit och tobak till Ryssland, Schweiz och övriga Europa (ung 20 procent vardera).