Dagens Nyheter har i flera artiklar förfärat sig över det hårda tonläget i samhällsdebatten sedan en skribent skrivit ”jag hatar Annie Lööf” i Fokus. Men DN är ju själva en ledande aktör i att sprida hat och förakt mot oliktänkande.

När jag läser en text som vill ”läxa upp” någon och som kräver bättre uppförande, kontrollerar jag alltid om texten är självkritisk. Alltså om man erkänner att även sina allierade har brister. Så gott som alltid är svaret nej, när det kommer till vänstern och vänsterliberala röster. Det är bara ”dom andra” som har fel, ofta just anklagade för att dela upp folk i ”vi mot dom”.

Läxar upp andra men inte sig själv

Dessa röster läxar bara upp motståndare: De sprider falska nyheter, de är för känslosamma, de har fel värderingar, anklagelser som aldrig preciseras. Men själv får man vara hur osaklig, hatisk och antidemokratisk som helst.

Dagens Nyheter spyr i sin tidningspublikation ständigt ut hat mot dem som har andra utgångspunkter än tidningen står för. Låt mig ge några exempel från bara de tre senaste veckorna. Av 10 artiklar som DN själv taggat med SD innehåller tre oförblommerat hat mot partiet. Det är dessutom inte citat från politiker, utan vad egna DN-anlitade skribenter framför.

28 juni: Om SD i DN-kultur: ”den bruna trenden”, ”fascisterna sitter i riksdagen”, ”Isolering till varje pris är ingen dum strategi” samt ”hålla rasister och halvdemokrater borta från politiskt inflytande”.

6 juli: DN-kultur: ”Det är dags att vi samfällt läser lusen av Jimmie Åkesson och hans anhang.”

13 juli: DN i ledare: ”Man kan visst bortse från en del av väljarna”.

Människoförakt underblåser polarisering

Att som DN-skribenter använda nedlåtande och grovt förolämpande uttryck som ”bruna trenden” saboterar det demokrati bygger på: en öppen debatt där man respekterar meningsmotståndare i sakfrågor. Genom dessa epitet blottlägger DN för sin publik ett bottenlöst hat mot dem man skriver om, inte sakliga invändningar mot deras ståndpunkter.

Att ”läsa lusen av” någon och ”dennes anhang” är inte heller ett sakligt bemötande, utan uppvigling till känslostormar och i förlängningen till våld.

Att ”bortse från en del av väljarna” bottnar i ett totalitärt tankemönster, särskilt när det används som rubrik på en ledare (som i detta fall). Underförstått räknas inte alla, vilket signalerar att en person en röst inte behöver gälla. Så står det inte i texten (som bara uttrycker plattityder om att den som har majoritet inte behöver genomföra minoritetens förslag), men fokus ligger på person, inte sak.

Och rubriken knyter an till en vänsteraktivistisk vilja till ”isolering” av människor som ogrundat anklagas för ”halvdemokrater”, inte att bemöta deras åsikter. Det finns ingen tro på öppen debatt hos Dagens Nyheter.

Hela tankebilden är att DN:s meningsmotståndare är så förtappade att man inte behöver ta en debatt i sakfrågor med dem och att de ska uteslutas från politiska arenan. Detta är inget annat än rent människoförakt. Hat på djupet.

DN borde sopa rent framför egen dörr

Det finns alltså få, med tanke på den räckvidd som DN fortfarande har, som sprider så mycket hat i Sverige som Dagens Nyheter.

För mig är det besynnerligt hur dom som kallar sig liberaler så fullständigt förkastar John Stuart Mill och hans starka försvar för yttrandefrihet och att meningsmotståndare ska mötas med sakargument, inte politisk förnedring och i förlängningen våld.

Det är idag de konservativa – ensamma – som upprätthåller klassiska liberala värden från upplysningen. Öppenhet. Fri debatt. Respekt för oliktänkande. Inget av detta lever DN upp till längre. Istället gör man sällskap med de totalitära, kommunister och andra, som aldrig varit demokrater utan bara ser demokrati som ett verktyg att nå makt.

Dagens Nyheter borde sopa rent framför egen dörr. Där har en ofantlig mängd skräp samlats som man borde skämmas över.