Det var ett traditionellt upplägg som Nyamko Sabuni (L) höll idag i sitt Almedalstal. Många ambitioner men få lösningar och inga svar på ”hur” målen ska uppfyllas.

Nyamko Sabuni stack inte ut i sitt tal. Hon höll en lågmäld profil och ville hamra in sina ståndpunkter. Hon var tydlig om regeringskrisen.

– Det går inte att låtsas som att ytterkantspartierna inte existerar. Vi är beredda att prata med hela riksdagen i vårt politiska arbete. Isoleringen har inte försvagat ytterkantspartierna, snarare tvärtom, sa Sabuni med tydlig adress till Annie Lööf (C).

Titta inte bort

Sabuni riktade kritik mot den svenska kriminalpolitiken.

– Jag saknar tålamod med politiker som väjer att titta bort när saker blir jobbiga. Oavsett om det handlar om bristande integration, extremism eller hedersvåld, sa hon.

Hon gav justitieminister Morgan Johansson en rejäl smocka.

– Rättsväsendet saknar verktyg för att knäcka kriminaliteten. Det vet vi då de största tillslagen mot gängen kommer först när utländsk polis knäcker deras kryptering. Det vet vi då svenska brottslingar kan räkna med riktigt långa straff först om en skjutning råkar utföras i Danmark.

Förortslyftet

Sabuni vill satsa på integration. Hon tydliggjorde det med det mål hon nämnt tidigare: Sverige ska inom tio år inte ha någon utsatt område.

Hon talade klartext om de dåliga kunskaperna i svenska språket som breder ut sig i landet.

– Att det finns barn som trots att de är födda i Sverige talar så dålig svenska att de senare inte klarar skolan. Forskare har varnat för att det finns förskolor där det svenska språket håller på att försvinna, sa hon.

Men hur ska det göras?

Det är inte svårt att hålla med Sabuni. Men den frågan som inställer sig hela tiden är: Hur ska du göra det?

Liberalerna basade över utbildningsdepartementet i regeringen i åtta år, men lyckades inte vända utvecklingen. Stöket och avsaknad av studiero växte också då L satt vid makten. De utsatta förorterna blev fler under Reinfeldtsregeringen, inte färre.

Jag skulle vilja höra vad som nu är annorlunda i L-partiets politik än då partiet senast satt i makten. Utan den informationen är det tyvärr svårt att ta Nyamko Sabuni på allvar när det gäller förmågan att genomföra de i huvudsak kloka ambitioner hon lyfter i sitt Almedalstal.