En journalist som länge försökt spegla invandringen sakligt är Jörgen Huitfeldt, förut SR nu Kvartal. Han beklagar att debatten inte kommit någonstans sedan 1991. Sant! Men han angriper inte de som är orsaken: Sådana som Annie Lööf – och den tidning han skriver detta budskap i, DN.

Jörgen Huitfeldt frågar i sin DN-kolumn (19/7): Vilket slags invandring ska vi ha framöver? Vilka alternativ finns för att hjälpa flyktingar?

Häpnadsväckande obegåvad debatt

Han menar att Sverige inte bearbetar dessa sakfrågor eftersom ”debatten fortfarande står och stampar där den gjorde 1991”, alltså att vara restriktiv är att vara rasist. Öppna gränser är det goda.

Detta intellektuella stillastående är Huitfeld ”rätt förvånad över”.

Och han menar att situationen inte är särskilt svårbegriplig.

”Till att börja med är det häpnadsväckande att vi fortfarande inte ens klarar av att göra distinktionen mellan politikområdet ’invandring’ å ena sidan och individer som har invandrat till Sverige å den andra. Det är ungefär lika genomtänkt som att sätta likhetstecken mellan yttrandet ’sjukvården fungerar inte’ och ’all sjukvårdspersonal är inkompetent’.”

Han är lika rakryggad när han fortsätter:

”Eftersom en stor del av migrationen har utgjorts av asylinvandring från länder som skiljer sig markant från Sverige i nästan alla avseenden blir integration på kort sikt en oöverstiglig uppgift att klara.”

Förföljda likt Galileo som sa att jorden inte är platt

Allt det Huitfeldt säger har Jimmie Åkesson och andra i partiet sagt, till och med lite längre än sedan 1991. Och svenska intellektuella giganter som hälsoprofessor Hans Rosling och ekonomiprofessor Assar Lindbeck har öppet sagt att SD har rätt om flyktingpolitiken: 1) man hjälper fler i närområdet och 2) det blir problem om man tar emot för många.

Men! Vad fakta, forskning, sund förnuft och erkända akademiker säger har inte spelat någon som helst roll i Sverige. Vänsterliberala etablissemang i politik, media, kultur och akademi har bestämt att det är ondska att inte ha öppna gränser!

Därmed basta.

Kunskaper, erfarenheter, logik och rationellt tänkande är ovidkommande för dem.

På samma sätt som Galileo förföljdes därför att han sa emot dåtidens etablissemang – han sa emot deras tro att jorden var platt – förföljs de som idag hävdar fakta i fråga om migrationspolitik.

Makthavarna måste se sig i spegeln

Ja, Huitfeldt skriver i DN som i var och varannan artikel – även nu i juli – spyr galla över Sverigedemokraterna därför att de i 30 år sagt det Huitfeldt tycker är självklart.

Det är en paradox att de fria medier som skulle garantera åsiktsfrihet i ett demokratiskt samhälle har agerat inkvisition och förföljt dem som gått emot etablissemangen. Man har stämplat dem som kättare, fast på ett sekulärt och modernt vis – det vill säga anklagat dem för rasism.

Mänskligheten har inte kommit långt från 1616 då Galileo dömdes.

Svaret på Jörgen Huitfeldt undran om varför man beter sig som man gör är därför enkel att besvara: Man lyssnar inte på fakta och erfarenhet! Man TROR, fast på en utopi snarare än gud.