Det är lite svårt att se Ungern, som till storleken är mindre än Lappland, som ett hot mot demokratin, när diktaturen Kina håller på att bli världens nya supermakt.

Lyssnar man på svenska etablissemanget och etablerade medier så är det svårt att inte höra att Ungern är ett land som antingen är en diktatur eller håller på att bli en diktatur.

Diskussionen om Ungern i svenska medier präglas mer av anklagelser än seriösa analyser. Ett exempel på detta är att Ungern anklagas för att bli mer auktoritär eftersom de har ett valsystem som enligt Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, gör så att ”regeringspartiet Fidesz kommer att vinna alla val för en överskådlig framtid”.

När jag tittade närmare på detta och vad deras valsystem innebär så handlar det om ett valsystem som gynnar större partier. Även USA har ett valsystem som gynnar större partier. Det finns även de som menar att fyra-procentspärren i Sverige gynnar större partier. Att ha ett valsystem som gynnar större partier innebär inte att landet är en diktatur eller håller på att bli mer auktoritärt.

Kina större hot mot demokratin

Hittills har jag inte sett något underlag som visar att Ungern är en diktatur. Men jag har sett många anklagelser som inte riktigt håller. Detta innebär inte att jag försvarar Ungern, men konstaterar att det finns vissa kriterier som ska uppnås för att demokratin ska anses vara avvecklad och dessa kriterier har inte Ungern uppnått. Bland annat har Ungern en demokratisk vald regering.

Men det som är fascinerande är ändå att etablissemanget i Sverige vänder blickarna mot Ungern när man vill prata om demokrati kontra diktatur. Idag finns det en järnhård diktatur som håller på att gå om USA som världens supermakt. En prognos från den brittiska tankesmedjan Centre for Economics and Business Research (CEBR) visar att Kina kommer passera USA som världens största ekonomi redan 2028.

Det är svårt att smälta. Det innebär att innan jag ens blivit 50 år gammal kommer världens största ekonomi kontrolleras av det kinesiska kommunistpartiet. Det är lite svårt att se Ungern, som till storleken är mindre än Lappland, som ett hot mot demokratin, när diktaturen Kina håller på att bli världens nya supermakt.

Inte lika hårda ord mot Kina

Vad säger då vår statsminister Stefan Löfven om världens största diktatur Kina? Stefan Löfven vill inte kalla Kina för en diktatur utan han använder begreppet ”enpartistat”, som om en ”enpartistat” inte vore en diktatur.

Efter Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike, Finland och Nederländerna är Sverige det land som Kina har investerat mest i mellan 2000 och 2019. Detta är självklart den riktiga anledningen till att Löfven inte får kalla Kina för en diktatur, trots att Kina är en diktatur utan några demokratiska val. Som ägnar sig åt systematiska övertramp av de mänskliga rättigheterna och tillämpar tortyr av sina egna medborgare.

Sedan ska vi inte bortse ifrån att den kinesiska staten har kidnappat en svensk medborgare när denne befann sig i Thailand och har hållit honom fängslad i fem år.

Beroendet av Kina stärks

Men Sverige är beroende av den kinesiska ekonomin och detta beroendeförhållande kommer stärkas i framtiden då Kinas inflytande och makt kommer öka. Precis som supermakten USA kommer Kina sprida sina värderingar och ideologi. Det innebär att då det kinesiska kommunistpartiet ser demokratin och mänskliga rättigheter som ett hot kommer man aktivt underminera demokratin och de mänskliga rättigheterna i hela världen och därmed stärka tyranni.

Den som vill ha en diskussion om de stora hoten mot demokratin borde prata om detta istället för att lägga ner tid på att diskutera Ungern.

Iran och Saudiarabien förtrycker sin befolkning

Kina och dess väg mot att bli världens nya supermakt är endast ett av de stora utländska hoten mot demokratin. Två andra länder som Sverige har varma relationer med är Iran och Saudiarabien. Dessa är två länder som inte nöjer sig med att förtrycka sin egen befolkning utan dessa länder investerar enorma resurser i att sprida sin version av islamism till andra länder.

Antingen gör de detta genom att sponsra olika parter i olika krig i Mellanöstern eller genom att stödja moskéer och islamiska centra i västerländska länder. Enligt Säpos senaste årsrapport är Iran ett av de länder som utgör det största hotet mot Sverige när det gäller utländskt spionage.

Ungern må ha problem vilket Ungerns invånare får hantera genom de demokratiska val som det landet anordnar. Men låt oss inte prata om demokrati kontra diktatur när vi pratar om länder som Ungern och Polen. Det är oseriöst.

Demokratin utmanas av inflytelserika länder

Just nu går vi mot en period då demokratin på allvar kommer utmanas av inflytelserika länder som Kina, Ryssland, Saudiarabien och Iran. Denna utmaning har redan påverkat Sverige när den kinesiska ambassadören i Sverige hotar regeringen och enskilda journalister, som om Sverige vore en lydstat.

Begrepp som demokrati och diktatur måste användas med större varsamhet. Låt oss gärna prata om diktaturerna i världen och kritisera dem. Men låt oss prata främst om de diktaturer som har som vana att kidnappa svenska medborgare och som vill på en global nivå underminera demokratin, och som har resurserna att göra detta. Låt oss prata om de diktaturer som kan påverka svensk politik genom de handelsrelationer de har till Sverige och genom deras aktiva försök att påverka andra länder.  

En sådan diskussion om demokrati kontra diktatur kommer inte handla om att vi utnämner Ungern till en diktatur på lösa grunder så vi kan känna oss som de ”goda” i EU, utan det handlar om att vi ska förbereda oss för den konflikt som kommer komma då supermakten Kina kommer kräva att deras diktatur och deras kränkningar av mänskliga rättigheter blir norm i hela världen.

Nima Gholam Ali Pour
politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö