Den nya migrationslagen träder idag ikraft. I lagen sker flera ändringar som gör det enklare att komma och stanna i Sverige. Detta kritiseras av Sverigedemokraterna.

”Att återigen öka den redan höga invandringen till Sverige verkar vara ett självändamål för de rödgröna”, skriver Jimmie Åkesson och Jonas Andersson (SD) i debattartikel i Svenska Dagbladet.

Motorvägslikande sidospår

De är kritiska till att riksdagsmajoriteten, trots att Sverige under lång tid tagit emot betydligt fler än andra länder ändå väljer ”att driva fram en liberaliserad utlänningslag med motorvägs­liknande sidospår förbi de regler som krävs för att uppfylla EU:s miniminivåer”.

Den nya lagen innehåller många undantag från huvudreglerna och Migrationsverket har tidigare påpekat att det som politiker vill kalla undantag ofta blir huvudregel eftersom de asylsökandes advokater snabbt tillämpar undantagen för sina klienter.

Minskad migration ger bättre integration

Åkesson och Andersson kopplar antalet nyanlända migranter till landets förmåga att uppnå någon integration.

”Hoppet om en bättre integration är helt beroende av en minskad migration, och därför kommer vi att på alla sätt kämpa för att stoppa regeringens planer på öppnare gränser.”

Den nya lagen innehåller flera lättnader mot den tillfälliga lag som varit ikraft sedan 2015.

”I den migrationslag som nu träder ikraft saknas exempelvis den 21-årsregel som tidigare försvårat för tvångsäktenskap över gränserna.”

Artikelförfattarna är kritiska till dessa regler som gör det enklare att invandra till Sverige och samtidigt upprätthålla främmande kulturella inslag som tvångsäktenskap.

Ett sätt att begränsa invandringen är att asylsökande som passerat via ett säkert EU-land inte ska kunna söka asyl i Sverige utan avvisas vid gränsen.

”Sverigedemokraterna vill begränsa rätten att söka asyl till första säkra land. Vi anser att man inte ska kunna resa genom flera säkra länder i Europa för att söka asyl i Sverige.”

Brottslingar ska utvisas

För att motverka invandringens negativa effekter påtalar Åkesson och Andersson också vikten av att utvisa de som begår brott i Sverige.

”Fler måste även utvisas. Den som döms för grova brott ska alltid avlägsnas ur riket oavsett anknytning, och grovt kriminella ska kunna utvisas även om det finns verkställighetshinder – den som väljer att mörda eller våldta, har ett eget ansvar och måste ta konsekvenserna själv.”