Den som tittar i riksdagsarkivet ser att ett parti har föreslagit slopad ungdomsrabatt vid straffutmätning i tio år. Men under riksdagsåret 2010/11 var alla utom SD emot att slopa denna rabatt. Och ännu har inget hänt.

I sommar har frågan om slopade ungdomsrabatter vid utdömande av fängelsestraff blivit het igen, efter att en 17-åring sitter häktad för polismordet i Biskopsgården 30 juni. Ska han få några månader på ungdomshem och sedan vara ute för att begå ännu fler grova brott? (Den häktade dömdes för ett brutalt mordförsök för bara några år sedan och var snabbt ute igen, så att han nu är misstänkt för att ha skjuta ihjäl en uniformerad polis.)

Vissa partier hävdar nu i sommar att de är för slopande av ungdomsrabatten för 18-21 åringar. Både Socialdemokraterna och Moderaterna håller hög svansföring.

Men sanningen är att dessa båda partier innehaft justitieministerposten under de senaste sju plus åtta åren – utan att någonting hänt i praktiken.

SD har lagt förslag i tio år om slopad ungdomsrabatt

Och det beror inte på brist på förslag. I riksdagsdebatt 24 januari 2013 tar Richard Jomshof (SD) upp straffskärpningar med den moderate justitieministern Beatrice Ask.

”Alliansen har sedan vårt inträde i riksdagen kategoriskt röstat emot Sverigedemokraternas förslag i dessa frågor [avskaffad ungdomsrabatt för gärningsmän i åldern 18–21 år och slopande av tvåtredjedelsfrigivningen för återfallsförbrytare]. Man har raljerat, och man har tagit avstånd.”

Jomshof konstaterar sedan att en moderat arbetsgrupp då, hösten 2012, plötsligt lagt förslag om straffskärpning. ”Jag skulle vilja fråga justitieministern hur hon ser på den samsyn som Moderaterna uppenbarligen har med Sverigedemokraterna i dessa båda frågor. Jag undrar också hur hon ser på det faktum att Moderaterna nu lägger fram förslag som man tidigare har valt att gå emot inte en utan tre gånger.”

Justitieminister Beatrice Ask svarar: ”Det finns en orimlighet i att vi gör skillnad och ger en ordentlig rabatt för den som är 19 år i förhållande till den som är 22 år. Det skapar orimligheter.”

Jomshof replikerar att avskaffande av ungdomsrabatten är en oerhört viktig straffrättsligt förslag. ”Det är precis den sortens rejäla krafttag mot brottsligheten som vi förordar och efterlyser. Vi välkomnar naturligtvis att det nu finns fler, i det här fallet Moderaterna, som uppenbarligen delar vår syn i dessa frågor.”

Alliansen avskaffar inte ungdomsrabatten

Problemet är att Moderaterna sedan inte slopat ungdomsrabatten även om man då innehade både stats- och justitieministerposterna.

Senare den våren, 7 mars 2013, påminner Kent Ekeroth riksdagen om partiets förslag om slopad ungdomsrabatt. Då försökte Krister Hammarbergh (M) läxa upp honom: ”Det är så här politiskt arbete går till. Vi tittar, vi genomför, vi utreder och vi utvärderar. Sedan lägger vi fram genomarbetade förslag. Vi skjuter inte från höften. ”

Veckan därpå, 11 april, får statsminister Fredrik Reinfeldt (M) fråga i riksdagen om hur han ser på ungdomsrabatterna för unga lagöverträdare, och svarar: ”Regeringen har inte uttryckt någon uppfattning om detta”.

Socialdemokraterna har inte avskaffat ungdomsrabatten

Sedan 2014 innehar Morgan Johansson (S) posten som justitieminister. Under dessa sju år har inte heller han sett till att avskaffa ungdomsrabatten. Likt Reinfeldt hänvisar han till utredningar.

Ingen verkstad från Morgan Johansson, bara prat, prat och hat, hat mot motståndarna.

Ungdomsvården vill slippa grova brottslingar

Nu har det gått så långt att de som driver ungdomsvården – med det hopplösa namnet Statens institutionsstyrelse, SiS – själva säger att de har svårt att klara av mördare och grovt våldskriminella ungdomar.

Till TT säger Robert Stenbom, ställföreträdande generaldirektör på SiS, att ”ungdomsbrottslighet är inte något enkelt problem och har inga enkla lösningar. Där kommer vi att behöva förändra oss i takt med att samhällsutvecklingen förändras.”

I Folkbladet (S) instämmer Widar Andersson på ledarsidan: ”Stenboms yttrande kan även ses som en sammanfattande förklaring av varför den svenska kriminalpolitiken har varit som den har varit under många år: Den har inte hängt med när samhällsutvecklingen förändrats. Vi har haft många år med unga mördare och gangstermedlemmar. Men straffen och rättsstatens verktyg har förändrats mycket långsamt. Vilket i de allra flesta fall är sunt och riktigt; hets och lagstiftning är sällan ett bra radarpar. Men i ett fall då Sverige av alla länder har seglat upp i topp i Europaligan av skjutna unga gangsters; då är det inte sunt och riktigt.”

Andersson medger att både nuvarande S-ledda och förra M-ledda regeringarna har brustit.

Gör nu det SD sagt i tio år!

Det är på tiden att riksdag och regering nu – tio år försent – slutar pladdra strunt och genomför konkreta lagändringar.

De gamla partierna har, på samma sätt som de inte förmår stänga gränserna för invandring landet inte klarar av, synnerligen svårt att vidta begränsande åtgärder som inskränker friheten för de individer som berörs. Dessa gamla partier förstår inte att inskränkt frihet för de som inte har rätt att vara i landet och för de som bryter mot lagen, betyder ökad frihet för det stora flertal som har rätt att var i landet och som inte begår brott.

För mig är detta ytterligare ett exempel på att endast konservativa klarar av att hantera begreppet frihet. Det handlar om att balansera friheten mot tryggheten. De som missbrukar friheten måste straffas, annars hotas allas frihet. De sju gamla partierna är för all frihet, vilket i förlängningen leder till anarki. Och det är exakt dit vi är på väg med den politik som M- och S-ledda regeringar bedrivit under lång tid.