– Vi är många som behöver jobba hårt under valåret, säger Henrik Vinge (SD), gruppledare i riksdagen, i sommarintervjun.

Utöver lite personliga frågor svarar Henrik Vinge på hur han ser på valåret och möjligheterna att vända den katastrofala utvecklingen i Sverige när det gäller trygghet, kriminalitet och sönderfall.

Han har inga andra förväntningar än att Socialdemokraterna kommer att mobilisera allt vad de kan för att motarbeta Sverigedemokraterna i kommande valrörelse. Men han är ändå optimistisk.

– Vi står för första gången, på riktigt, inför en realistisk möjlighet att få stort inflytande, där vi kan minska invandringen, där vi kommer att kunna föra över de resurser som invandringen kostat till välfärd, pensioner, skola och inte minst polisen. Det vi talat om i alla år kan faktiskt bli verklighet, säger Vinge.

Se hela Riks intervju här: