Advokatsamfundet ville inte utesluta en brottmålsadvokat som upprepade gånger brutit mot domstolarnas restriktioner av misstänkta. Högsta domstolen kör nu över dem och utesluter advokaten.

Alla som står inför rätta för allvarliga brott har rätt till advokat. Men denne ska själv följa svensk lag. Det har blivit allt vanligare att advokater har osunt nära relation till kriminella gäng.

En känd brottmålsadvokat har brutit mot god advokatsed genom att ha fört ut information från misstänkta han försvarat som suttit häktade med restriktioner. Advokaten har anmäldes av tre åklagare till Advokatsamfundet. 

Samfundet har dock inte uteslutit den lagbrytande advokaten utan utdömt straffavgift (”böter”).

Detta överklagades av Justitiekanslern till Högsta domstolen. Sverige ska inte ha kriminella som advokater.

Missbrukat sin ställning

Högsta domstolen skriver att advokaten ”lämnat ut uppgifter om vad en misstänkt person sagt om vad han gjorde vid tiden för det misstänkta brottet. Uppgifterna lämnades till en bekant till den misstänkte.”
I ett annat fall har han vidarebefordrat information från den misstänkte som rörde ekonomiska transaktioner.

I sitt beslut konstaterar Högsta domstolen att advokaten ”har missbrukat en central regel för advokatverksamheten.”

Uppgifterna hade kunnat försvåra polisutredningen, konstaterar HD. Advokatens agerande riskerar också att undergräva förtroendet för advokatkåren – till nackdel för frihetsberövade personer, rapporterar Dagens Juridik.

Domen

”Högsta domstolen har ansett att omständigheterna har varit synnerligen försvårande och att advokaten ska uteslutas ur Advokatsamfundet. Högsta domstolen har därmed ändrat ett beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd.”