Det framstår alltmer som att svensk lagstiftning inte skyddar laglydiga medborgare utan mer ser till brottslingars väl och ve. Det visar fallet med Kristdemokraternas Ebba Busch.

På fredagen erkände Ebba Busch grovt förtal och fick ett föreläggande på 60 dagsböter. Detta sedan hon nämnt en helt korrekt dom mot ett biträde till den hussäljare som vill häva köpet av huset som Busch betalt handpenning för.

Att nämna denna helt sanningsenliga och offentliga uppgift är grovt förtal.

Så är lagen skriven och det var detta Ebba Busch medgav.

Inte gjort moraliskt fel

Hon anser sig ändå inte gjort något fel, som endast återgivit en i lagakraftvunnen dom. Hon vill se en lagändring.

Här är det lätt att hålla med Busch. Att tala sanning borde inte kunna leda till att man fälls för förtal.

Tanken med lagen är att den som fällts för brott och avtjänat straffet inte ska behöva ”straffas” igen genom att folk talar om domen. Men lagen är omsprungen av tiden.

Ta bara det faktum att allt fler arbetsgivare kräver utdrag ur straffregistret vid anställningar. Det innebär att en dömd får sin dom aktualiserad igen. Exakt det som Ebba Busch gjort, fast inte i samband med anställning utan vid en tvist.

Men de utsatta för brott, då?

Man kan naturligtvis diskutera om hur offentliga domar av avtjänade straff ska vara. Men i vår informationsteknologiska tid är det praktiskt mycket svårt att undanhålla information. Och varför skulle man i ett fritt och öppet samhälle undanhålla fakta? Det blir ju till ett gift som kan sprida sig till andra områden.

Och en än viktigare fråga ställer EU-parlamentarikern Sara Skyttedal (KD). Den dömde man som Ebba Busch nämnde hade alltså begått ett brott. Den som drabbats av det brottet får ju, genom fällningen av Busch, beskedet att det man råkat ut för inte får omtalas.

Svensk rätt är moraliskt rutten

Är det rimligt? Nej, det är moraliskt förkastligt att ett brottsoffer inte ska kunna tala om vad man råkat ut för, därför att gärningsmannen då kan anmäla det som domstol funnit sanningsenligt för förtal.

Det står alltmer klart att svenskt rättsväsende är ruttet. Moraliskt förfallet. En ny regering måste gå igenom all lagstiftning och radera all postmodernistiskt flum som ger gärningsmän övertag över de som drabbats av kriminella handlingar.

De vänsterkriminologer som i många årtionden drivit igenom rådande moraliska förfall kommer säkert att försvara brottslingarnas rätt framför den laglydiga befolkningens frihet. Men då bör alla betänka att en rättsstat vilar på att allmänheten känner tillit och respekt för lagarna.

Om denna allmänhetens rättsmedvetande fortsätter att kränkas, undergrävs hela tilltron till rättsstaten och då kommer våldsverkare att få känna av mer nyckfulla bestraffningar från medborgargarden och de som tar saken i egna händer. Vänsterkriminologerna har här något att begrunda. Har de någon skam i kroppen motsätter de sig inte att lagarna återupprättas och tillämpas på det sätt de skapades för att göra: skydda människor från brottslingar.

*

Se tidigare ledare: Lagen har fel, inte Ebba Busch (29 maj).