EU-kommissionens förslag för att möta klimathotet, ”Fit for 55”, som presenterades tidigare i juli för tankarna till planekonomi. Det skriver SD-politikerna Jessica Stegrud och Martin Kinnunen på SvD Debatt.

Dessa åtgärder kommer att innebära höga kostnader, ineffektivitet, protektionism samt djupa inbrytningar i ländernas nationella suveränitet.

Stegrud och Kinnunen skriver under rubriken Hög tid att protestera mot klimatpaketet, att de inte ifrågasätter ambitionen att kraftigt minska beroendet av fossila bränslen, men att fokus borde ligga på forskning och utveckling samt stärkt krisberedskap.

Existentiellt hot

EU-kommissionens klimatmål och implementeringen av dessa innebär ett existentiellt hot mot europeisk industri.

De skriver: ”Åtgärderna kan brytas ned i ett dussintal områden som berör exempelvis energi­produktion, trafik, industri, skogspolitik och handels­politik. De gemensamma nämnarna är detalj­reglering och styrning av finansierings­möjligheter – den så kallade taxonomin. Och nu börjar även det mödosamma arbetet med att omsätta delmålen i lagstiftning, vilket i sig kommer att ta flera år. Kostnader och effekter – i form av minskad global medeltemperatur – är ytterst svårbedömda, men enligt kommissionens egen uppskattning rör det sig om ökade kostnader på 350 miljarder per år och en utebliven temperaturökning som egentligen inte går att mäta.”