Socialdemokraterna har tappat mest av alla partier och har nu ett stöd på 23,8 procent, endast 2,2 procentenheter mer än Sverigedemokraterna som blir näst största parti. 

Efter regeringskrisen i juni/juli går Vänsterpartiet fram mest, med 2,1 procentenheter varav det mesta tycks komma från Socialdemokraterna som backar med 1,7 procentenheter enligt Novus, rapporterar SVT.

Därmed är skillnaden mellan landets största och näststörsta parti nere i 2,2 procentenheter. Stödet för S är 23,8 procent och 21,6 procent för SD. Partierna börjar närma sig läget före pandemin, då SD hade 23,9 procent och S 23,2 procent i februari 2020.

Märkligt är att Centerpartiet, som var regeringskrisens stora förlorare och fick släppa sitt krav om marknadshyror i nyproducerade bostäder, ändå har vunnit nya väljare. Man ökar med en procentenhet.

Oppositionen leder

Oppositionen har så här direkt efter regeringskrisen vunnit några kortsiktiga framgångar bland väljarna. Sverigedemokraterna går framåt något, men M och KD minskar något.

Men oppositionen leder sammantaget och får totalt 47,1 procent för partier som kommer in i riksdagen, medan regeringssidan får 46,0 procent.

Novus har låtit 2.480 slumpmässigt utvalda personer som har valt att delta och svarat i undersökningen. Undersökningen har genomförts per telefon, sms och post under perioden 19–26 juli 2021.