Många tror att Socialdemokraterna ändå är ”snälla” och aldrig skulle begränsa demokratin för att behålla makten. Men om S kunde offra sin egen politik för maktens skull, varför skulle de inte också offra demokratin?

Det skulle vara intressant att inför valet 2022 få höra hur Socialdemokraterna definierar demokratin. Under denna mandatperiod har ledande företrädare för Socialdemokraterna förmedlat budskapet att olika hot mot socialdemokratiskt regeringsinnehav är lika med ett hot mot demokratin.

Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) menade i en intervju i SVT att den svenska demokratin skulle vara hotad om Moderaterna bildade en regering som tog stöd av Sverigedemokraterna. I en debattartikel skriver partisekreteraren Lena Rådström Baastad (S) att hon och många andra ”känner en oro över den glidning som sker mot det odemokratiska hållet”.

”Risk” för diktatur om S förlorar makten

Socialdemokraterna menar inte att Sverige håller på att bli en diktatur. Utan de menar att om alternativet till Socialdemokraterna, en borgerlig regering som får stöd av Sverigedemokraterna, får makten, då kommer Sverige riskera att bli en diktatur. Med andra ord är allt annat än socialdemokratiskt regeringsinnehav diktatur enligt Socialdemokraterna. Det är vad Socialdemokraterna i praktiken säger. 

Socialdemokraterna har lyckats frikoppla demokratin från folket. Det som nu hotar demokratin, enligt Socialdemokraterna, är att det svenska folket röstar på ett sätt så oppositionen kan bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna.

Det som hotar demokratin är att folk röstar ”fel”

Det är inte så att Socialdemokraterna säger att demokrati är att människor får rösta och välja sina representanter. För då skulle Socialdemokraterna inte se en borgerlig regering med stöd av SD som ett hot mot demokratin. Nej, de säger uttryckligen att om det svenska folket röstar på ”fel” partier så är demokratin hotad.

Enda utmaningen mot en socialdemokratisk regering i demokratiska val är någon form av M-KD-SD-samarbete. Socialdemokraterna väljer att utmåla en sådan utmaning som ett avsteg från demokratin. Så alla realistiska utmaningar mot socialdemokratiskt maktinnehav är antidemokratiska enligt Socialdemokraterna.

Enpartistaten är fortsatt hägrande

Nu har det varit ganska vanligt att socialistiska partier som haft långa maktinnehav brukar sträva efter en enpartistat. Socialismen är inte en ideologi som främjar demokrati. Att Socialdemokraterna nu pratar som om de vill ha en enpartistat borde inte vara så överraskande.

Men visst borde kritiken från medierna höras högre när vi har en statsminister och ett regeringsparti som öppet säger att allt annat än den nuvarande regeringen och dess stödpartier leder till diktatur. Det borde rätt många reagera på.

Det finns kanske naiva människor som tror att Socialdemokraterna ändå är ”snälla”. De skulle aldrig begränsa demokratin för att behålla makten. Januariavtalet har visat att Socialdemokraterna är beredda att göra allt för att behålla makten.

Men om Socialdemokraternas politik kunde offras för maktens skull, varför skulle inte de offra demokratin? Det ena är ju beroende av det andra. Partier använder demokratin för att genomföra sin politik.

Nu har Socialdemokraterna gjort sig av med sitt politiska program och blivit Sveriges förvaltare. Varför behöver Socialdemokraterna demokratin om de inte har något politiskt program kvar? Om det är makten som är viktigast då behövs ju inte demokratin längre.

Folket har blivit hinder för Socialdemokratisk makt

Om man tittar på detta på ett objektivt sätt så är folkligt inflytande ett hinder mot det socialdemokratiska maktinnehavet. Lyssnar man på Socialdemokraternas språkbruk så bekräftar de detta. Så det finns all anledning för allmänheten att vara oroliga över Socialdemokraternas intentioner. De menar vad de säger. Oppositionen är ett hot mot demokratin enligt Socialdemokraterna.

Om man bortser från den oroväckande avsaknad av reaktioner som finns på dessa uttalanden så finns det självklart konsekvenser när Sveriges regerande parti benämner sina politiska motståndare som ett hot mot demokratin. För vad gör man med det som är ett hot mot demokratin? Vissa personer tror ju att demokratin ska försvaras med alla medel som finns. Vi har en regering som pekar ut måltavlor för sådana personer.

Låt det inte finnas något tvivel. Socialdemokraterna vet precis vad de gör. De är beredda att försvara sin makt till varje pris. Det finns helt enkelt för många politiker som kan förlora sina uppdrag och för många politiskt tillsatta tjänstemän som kan förlora sina förmåner. Priset för att förlora makten är för högt och därför målar Socialdemokraterna ut sina motståndare som ett hot mot demokratin.

Socialdemokraternas budskap är tydligt: Den som är emot socialdemokratiskt regeringsinnehav är emot själva demokratin.

Opposition är grundläggande i en demokrati

Men samtidigt finns det ju demokratiska principer att förhålla sig till. Folkets inflytande, samt en politisk opposition är ju grundläggande i en demokrati och kan inte vara hotet mot demokratin. Utan det som vanligen brukar hota demokratin är partier som Socialdemokraterna, som inte vill ha någon riktig opposition och ser folkets politiska preferenser som ett problem.

Socialdemokraterna har gjort rätt mycket för att behålla makten: samarbete med islamister, destruktiv anpassning av samhället till invandrargrupper, passivitet inför importerad antisemitism och hedersförtryck m.m. Listan är lång. Metoderna har visat sig fungera.

I valet 2018 fick Socialdemokraterna en klar majoritet av rösterna i Rosengård trots att partiet har misskött Malmö och trots att invånarna i Rosengård lever i fattigdom. Det är ett parti som kommer utföra ännu fler omoraliska handlingar för att behålla makten.

Om något parti skulle vara ett hot mot demokratin i Sverige så råder det inget tvivel om att det partiet är Socialdemokraterna.

Nima Gholam Ali Pour
politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö