Det var ett ideologiskt budskap som Jimmie Åkesson framförde i sitt Almedalstal. Multikulturalismen är en farlig och ond ideologi som slår sönder vår nation och kultur som måste avfärdas.

REFERAT. Sverigedemokraternas partiledare lindade in sitt tal i skönlitterära referenser. Åkesson inledde med strofer ur Esaias Tegnérs dikt Svea från 1811:

Jord som mig fostrat har och fädrens aska gömmer
Folk som ärvt hjältars land och deras dygder glömmer
Ur skuggan av min dal jag ägnar dig en sång
Dig söver smickrets röst – hör sanningens en gång

Han kom tillbaka till att självsmickret har sövt de politiska etablissemangen så att de inte ser hur de misslyckats.

Multikulturalismen

Han dömde ut multikulturalismen som ”den extremistiska överideologi som har genomsyrat etablissemanget i mer än fyra decennier”. Den har visat sig vara ”precis så falsk och så farlig som vi sverigedemokrater hela tiden har sagt”.

Åkesson pekade på att ”skjutningar med dödlig utgång har nått en så pass hög nivå att Sverige numera tillhör bottenskrapet i Europa”.

Han lyfte att kriminella gäng och klaner ”med digert våldskapital visar noll respekt för våra lagar… De ser ner på och spottar på alla som utmanar deras självpåtagna auktoritet.”

Normer, otrygghet, ofrihet

Han talade om normer och värderingar, om att värna dem som jobbat och slitit ett helt liv, snarar än dem som inte är medborgare och inte bidragit till samhällsbygget.

Han sa att ”otrygghet innebär alltid ofrihet”. Det är en konservativ syn på frihet som saknats i svensk politik innan Sverigedemokraterna kom in i bilden.

Han tillade att det behövs en ”balans mellan rättigheter och skyldigheter. Vi kan inte bygga samhället enbart på rättigheter.”

Därför måste ”mjukislinjen” skrotas. ”Att ställa krav är att bry sig om”.

SD har bred ideologisk grund

Det var med andra ord ett ideologiskt tal som tog upp grunderna för partiets politik. Och eftersom Sverigedemokraterna skiljer sig från de gamla etablissemangens synsätt är det viktigt för partiet att framföra sitt perspektiv, som är mycket bredare och djupare än migrationspolitiken.

Att, som Åkesson, se nationen Sverige som ”vårt hem” är unikt bland riksdagspartierna. I ett hem ”finns också regler” och ”sociala koder”. Han konstaterade att ”det vi har, det har inte kommit till oss gratis. Det har byggts över lång tid – över generationer”. Detta ”har vi ett moraliskt ansvar att förvalta”.

För egen del vill jag höra fler tal som sätter dagspolitiken i ett större sammanhang. Jag tror vi skulle förstå varandra bättre då, även om vi inte behöver bli överens.