Aftonbladet påstående i ledare (10/7) att ungerska Fidesz är med i SD:s europaparlamentsgrupp ECR är inte sant, skriver EU-parlamentariker som också lyfter andra sakfel i ledaren.

Påståendet på Aftonbladets ledarsida om att ungerska regeringspartiet Fidesz skulle vara med i Sverigedemokraternas europaparlamentsgrupp ECR är inte sant.

Det är inte heller riktigt, att som Aftonbladet skriver, att ”samarbetet mellan ungerska regeringspartiet Fidesz och Sverigedemokraterna varit starkt” eller att Fidesz ”samröre med SD […] bli[vit] ännu tätare.”

Inget samarbete mellan partierna

Sanningen är att det över huvud taget inte finns något samarbete mellan de nationella partierna. Faktum är också att SD i Europaparlamentet haft ett närmare samarbete med ledamöter från de tyska gröna – i syfte att stoppa EU från att köpa tjänster från kinesiska företag med koppling till människorättsbrott – än med Fidesz.

Sverigedemokraterna i Europaparlamentet är villiga att samarbeta med alla partier i frågor där vi är överens, men faktum är att SD och Fidesz skiljer sig åt markant.

Av de omröstningar som vi hittills haft i parlamentet har Moderaterna röstat med Fidesz i 78% och av alla omröstningar och Kristdemokraterna i 76%, Centerpartiet 66%, Liberalerna 64% och Socialdemokraterna 59%. Sverigedemokraterna har bara röstat med Fidesz i 51% av alla omröstningar. Bara Miljöpartiet på 48% och Vänsterpartiet på 40% har lägre röstkongruens med det ungerska regeringspartiet.

Resolutioner blandar frågor i långa texter

Det Aftonbladet nogsamt undviker att informera sina läsare om är att resolutioner i Europaparlamentet ofta är långa texter som ger de röstande ett val mellan pest och kolera. Dessutom används dessa resolutioner ofta för att legitimera små men bestämda stövelkliv mot Europas förenta stater.

Vi skulle sällat oss till kritikerna om resolutionen varit smal och enbart handlat om medborgerliga fri och rättigheter. Men som så ofta innehöll resolutionen även ett försök att minska det område som är förbehållet nationell kompetens.

Under de befintliga EU-fördragen är utbildningsfrågor Ungerns att besluta. Vi anser att medlemsstaterna rätt till självbestämmande vad gäller utbildning är mycket viktig; inte minst för att vi är emot att ungerska ledamöter får inflytande över hur svenska läroplaner utformas.

Sverigedemokraterna värnar de områden som är förbehållna medlemsstaternas i ett alltmer federalistiskt EU. Det gäller även i de fall vi inte sympatiserar med vad dessa stater gör med sitt självbestämmande. Resolutionen paketerade ett fördömande av inskränkningar av fri och rättigheter (vilket vi stödjer) med skrivningar som riskerar minska medlemsländernas suveränitet (vilket vi är emot). Eftersom man i slutomröstningar bara kan rösta för eller mot paketet som helhet – pest eller kolera – valde vi att avstå.

Charlie Weimers (SD),
Peter Lundgren (SD),
Jessica Stegrud (SD)
Europaparlamentariker