När Vattenfall gjort ”livscykelanalys” visar det sig att kärnkraften i Sverige, mätt efter hela sin livslängd, har lägre koldioxidutsläpp än andra energislag. Vindkraft producerar nästan fem gånger så mycket koldioxid per kilowattimme som kärnkraft.

Analysen tittar på allt från byggnationen till alla effekter av bränsleframställning samt rivning och omhändertagande av avfall.

För vattenkraft beräknas livslängden till hundra år för dammar och sextio år för kraftverk. Ett vindkraftverk beräknas hålla i bara tjugo år. Att Ringhals 1 och 2 stängdes i förtid efter fyrtiofem år tar analysen dessutom hänsyn till.

– Vi har gjort livscykelanalyser för de tre huvudsakliga kraftslagen i Sverige, som är kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Och där landar kärnkraften som klar vinnare i parametern klimatutsläpp, säger Anders Johansson, senior kärnteknisk rådgivare på Vattenfall, i en kommentar på Vattenfalls hemsida.

Vindkraften en stor klimatbov

Enligt analysen producerar kärnkraften omkring 2,5 gram koldioxid per producerad kWh. Det är nästan hälften så låga koldioxidutsläpp som vattenkraften med drygt 4 gram per producerad kWh.

Men den största klimatboven är vindkraften, som enligt analysen producerar drygt 12 gram koldioxid per kWh – nära fem gånger så mycket som kärnkraften!

Men det finns också dolda sidokostnader för de påstått miljövänliga alternativen vind och sol, påpekar Anders Johansson.

– Det som inte kommer in i kalkylen för miljöpåverkan är alla sidosystem man skulle behöva bygga om man inte hade planerbar kärnkraft och vattenkraft att tillgå. Om man ska bygga ett system dominerat av vind och sol så måste du bygga väldiga lagringsmöjligheter också. Och det kommer inte gratis, varken i pengar eller miljöpåverkan.