Utrikes födda kvinnor strömmar till Sverigedemokraterna som aldrig förr, medan inrikes födda kvinnor fortsatt vänder SD ryggen i stor utsträckning. Vad beror det på och kommer det att fortsätta så?

Nu när SCB släppt sina siffror nedbrutna på olika väljargrupper framgår återigen att det är kvinnorna som räddar vänsterpartierna. Men en grupp kvinnor går inte på skrämselpropagandan mot SD – utrikes födda kvinnor. I den gruppen har stödet för Sverigedemokraterna ökat (mellan november-20 och maj-21) från 9,4 till 14,2 procent. Också i gruppen kvinnor med utrikes bakgrund har partiet ökat kraftigt, från 9,5 till 13 procent.

Samtidigt står stödet för SD bland svenskfödda kvinnor still på 10,2 procent.

Det kan jämföras med att stödet för SD är 18,4 respektive 20,2 procent bland utlandsfödda män respektive män med utländsk bakgrund. Där är ökningarna ännu kraftigare, hela +5,9 respektive +3,2 procentenheter. Och därmed de högsta stödet som uppmätts för SD i dessa grupper.

Har fler kvinnor skygglappar?

Jag har hört många spekulationer om varför kvinnor röstar så annorlunda än män – och annorlunda än kvinnor med utlandsbakgrund.

Kvinnor är för en ”mjukare linje” än män, och därför mer generösa i invandringspolitiken. Denna ”mjukare” hållning skulle också innebära att kvinnor är för välfärd så som vänsterpartierna talar om den.

Men en stor invandring betyder sämre välfärd för gamla, sjuka och handikappade. Det har vi ju sett, inte minst under coronapandemin där äldre lämnades att dö i sina sängar inom äldreomsorgen. Vad är det för mjukhet att prioritera ned utsatta grupper i svenska folket, för att prioritera starka, unga män från utlandet?

Andra menar att kvinnor, likt kristna kyrkan, bara ser till första ledet i kedjan av samhällskonsekvenser, när det kommer till att vara omhändertagande. Migranter vill ha ett bättre liv och då bör vi hjälpa dem till det. Mona Sahlin sa ju något i stil med, ”hur vi tar emot migranter avgör vilka vi är”. För att kunna hävda att man är god och anständig måste man vara för att många miljoner migranter kommer till Sverige.

Men då bortser man ju från övriga led i konsekvenskedjan. Ju fler migranter Sverige tar emot, desto sämre tillåter man att välfärden blir för svenska folket – de som betalt för den genom skatter. Ju fler migranter, desto sämre trygghet på gator och torg. Överrepresentationen i kriminalitet bland migranter kan ju inte ens Morgan Johansson (S) förneka.

Blundar kvinnor för dess följdkonsekvenser? Att egna släktingar vanvårdas därför att det är ”godare” att ta hand om migranter? Ett svar jag hört på den frågan är att kvinnor bryr sig mer om vad andra kvinnor tycker, än vad män bryr sig om vad andra tycker. Så länge några kvinnor sitter fast i Mona Sahlin-tänket, sitter alla de andra fast och vill/vågar inte ändra sig.

Det låter som ett väldigt hårt grupptryck och jag är skeptisk till att det skulle kunna vara så starkt.

Jag har alltså ingen uppfattning om varför kvinnor håller fast vid de gamla etablissemangspartierna.

Kvinnorna ger ändå en fördel för Åkesson

Men det jag däremot är tvärsäker på är att det borde vara enklare för SD att värva över fler kvinnor än det är för vänsterpartierna att värva över männen där de är kraftigt underrepresenterade.

I andra undersökningar än partisympatimätningar framgår att kvinnor blivit mycket mer otrygga i samhället. En tredjedel vågar inte gå ut i sitt eget bostadsområde efter att kvällsmörkret fallit.

Kvinnor ser sina barn bli rånade och utsatta för en otrygg och stökig skolgång.

Denna verklighet kommer, tror jag, att få kvinnor att tänka om. Den skrämmande utvecklingen ger Sverigedemokraterna övertag.

Vänsterpartierna behöver värva män. Men att få fler män att gå på skrämseltaktiken mot SD är nog en svår uppgift. Lika svårt är nog att övertyga män om att det är viktigare med godhetsflummande, samtidigt som skjutningar, sprängningar och gängkriminaliteten härjar på gatorna.

Sverigedemokraterna har något att erbjuda kvinnor, något de vill ha – trygghet. Medan vänsterpartierna inte har något att erbjuda män.

Med detta synsätt finns anledning att känna viss optimism, även om SCB:s senaste mätning fortsatt ger övertag för vänsterpartierna.